yrityksen luottotiedot

Yrityksen luottotiedot – tarkasta asiakkaan tai oman yrityksen luottotiedot ja vältä yrityksen maksuhäiriöt

Yrityksen luottotiedot sisältävät taloudellisia tietoja, kuten liikevaihdon, voiton, taseen ja maksuvalmiuden. Luottotiedoista käy myös ilmi mahdolliset maksuhäiriöt ja velkamäärät, mikä auttaa luotonantajia ja liikekumppaneita tekemään päätöksiä yhteistyön aloittamisesta. Lue artikkelista, missä tilanteissa asiakkaan tai oman yrityksen luottotiedot kannattaa tarkastaa, ja kuinka sen teet.

Näistä syistä oman yrityksen luottotiedot on hyvä olla kunnossa

Yrityksen omat luottotiedot vaikuttavat yllättävän moneen eri osa-alueeseen. Luottotietojen ollessa kunnossa, on yrityksesi:

 • Luotettava liikekumppaneiden silmissä. Hyvät luottotiedot viestivät luotettavuudesta ja vakavaraisuudesta, mikä voi houkutella uusia liikekumppaneita ja asiakkaita.
 • Helpompi saada luottoa ja rahoitusta. Pankit ja rahoituslaitokset tarkastelevat luottotietoja arvioidessaan yrityksen luotettavuutta ja maksukykyä, joten hyvä luottotilanne helpottaa lainan saamista ja rahoituksen järjestämistä.
 • Paremmassa asemassa neuvotteluissa. Yrityksellä, jolla on hyvät luottotiedot, on vahvempi neuvotteluasema esimerkiksi sopimusneuvotteluissa ja yhteistyösopimuksissa, koska se antaa kuvan vakaasta taloudellisesta tilanteesta.
 • Helpompi saada paremmat rahoitusehdot. Hyvät luottotiedot voivat edesauttaa alhaisempien lainakorkojen ja parempien rahoitusehtojen saamista. Tämä vähentää yrityksen kustannuksia ja parantaa kannattavuutta.
 • Suojautunut paremmin mahdollisilta riskitilanteilta. Ylläpitämällä kunnossa olevia luottotietoja, yritys voi välttää maksuvaikeuksista johtuvia seuraamuksia, ja säilyttää maineensa luotettavana toimijana markkinoilla.


Lue lisää: Vältä protestilista ja tratta – huolehdi yrityksen maksukyvystä

Vältä turhat riskit tarkastamalla asiakkaan luottotiedot

Potentiaalisen asiakkaan luottotietojen tarkastaminen auttaa varmistamaan, että asiakas mitä todennäköisimmin kykenee maksamaan laskunsa. Kun yrityksen luottotiedot ovat kunnossa, vähentää se maksuvaikeuksien riskiä, ja mahdollistaa siten oman liiketoiminnan sujuvuuden.

Listasimme alle tilanteita, joissa luottotietojen tarkastaminen kannattaa.

 1. Maksukyvyn arviointi. Luottotietojen tarkistaminen antaa tietoa asiakkaan maksukyvystä ja mahdollisista maksuhäiriöistä. Tämä auttaa ennakoimaan mahdollisia riskejä liiketoiminnassa.
 1. Liiketoimintakumppanin luotettavuuden arviointi. Asiakkaan luottotietojen tarkastaminen auttaa arvioimaan potentiaalisen liiketoimintakumppanin luotettavuutta ja vakavaraisuutta ennen yhteistyön aloittamista.
 1. Maksuehtojen määrittely. Luottotietojen perusteella voidaan harkita sopivimpia maksuehtoja. Esimerkiksi asiakkaan hyvät luottotiedot voivat tukea pidempää maksuaikaa tai muita joustavia maksuehtoja.
 1. Riskienhallinta. Luottotietojen tarkistaminen on osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa, mikä on erityisen tärkeää liiketoiminnassa. Välttämällä asiakkaita, joilla on huonot luottotiedot, yritys minimoi mahdolliset taloudelliset riskit.

Jättikö asiakas maksamatta?tee perintätoimeksianto

Mistä näkee yrityksen luottotiedot?

Suomessa yrityksen luottotietoja voi tarkastella useiden eri palveluntarjoajien kautta. Tärkeimpiä palveluita ovat luottotietorekisterit ja esimerkiksi kaupparekisteri. 

Suomen Asiakastieto Oy

Suomen Asiakastieto on yksi suurimmista luottotietopalveluiden tarjoajista Suomessa. He tarjoavat kattavia raportteja yritysten luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Dun & Bradsteet Finland Oy (entinen Bisnode)

Dun & Bradsteet Finland Oy tukee asiakkaitaan ja kumppaneitaan kasvamaan ja saavuttamaan tavoitteita erilaisten dataan ja analytiikkaan liittyvien ratkaisujen avulla. Tarjolla on monipuolisia raportteja yritysten taloudellisesta tilanteesta.

Kaupparekisteri

Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä kaupparekisteri sisältää perustiedot suomalaisista yrityksistä. Sieltä voi tarkistaa esimerkiksi yrityksen perustiedot, tilinpäätöstiedot ja hallituksen jäsenet.

Yritysten luottotietojen tarkastaminen vaatii usein maksullisen palvelun käyttöä, mutta esimerkiksi henkilökohtaiset luottotiedot voi tietyin ehdoin tarkistaa ilmaiseksi. 

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy aina tietosuoja- ja rekisteriselvitysvelvollisuuksia, joten tietojen käyttö on rajoitettu tietyin ehdoin. Tarkemmat tiedot saat aina olemalla yhteydessä palveluntarjoajiin suoraan. 

Mitä asioita yrityksen luottotiedoista ilmenee?

Tyypillisiä asioita, jotka yrityksen luottotiedoista yleensä käyvät ilmi ovat:

 • Maksuhäiriöt. Tieto mahdollisista maksuhäiriöistä ja maksamatta jääneistä laskuista antaa kuvan yrityksen maksukyvystä sekä -historiasta.
 • Luottoluokitus. Luottotietopalvelut antavat yritykselle luottoluokituksen, joka heijastaa kyseisen yrityksen luottokelpoisuutta. Luokitus perustuu erilaisiin taloudellisiin tekijöihin.
 • Liikevaihto. Tieto yrityksen liikevaihdosta kertoo sen taloudellisesta suorituskyvystä ja koosta.
 • Tase. Tase antaa kuvan yrityksen varallisuudesta, veloista ja omasta pääomasta. Tämä on tärkeää, kun kartoitetaan yrityksen taloudellista vakautta.
 • Tuloslaskelma. Tuloslaskelmasta saat tiedot yrityksen tulonlähteistä, kuluista ja voitosta tai tappiosta. Se antaa kuvan yrityksen tulorakenteesta.
 • Yrityksen perustiedot. Yrityksen nimi, osoite, y-tunnus ja muut perustiedot ovat osa luottotietoraporttia.
 • Omistajat ja hallitus. Tieto yrityksen omistajista ja hallituksen jäsenistä on yleensä osana luottotietoja.
 • Maksukäyttäytyminen. Yrityksen aiempien maksujen ajantasainen seuranta ja käyttäytyminen antavat kuvan siitä, kuinka luotettavasti yritys on hoitanut taloudellisia velvoitteitaan aiemmin.
 • Toimiala ja toiminta-alue. Yrityksen toimialan ja toiminta-alueen avulla ymmärrät paremmin yrityksen toimintaympäristöä.

Kaikki nämä tiedot yhdessä tarjoavat kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja luottokelpoisuudesta, mikä auttaa tekemään harkittuja päätöksiä liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Lue lisää: Näin luotonvalvonta toimii 

Näin tarkistat omat ja yrityksen luottotiedot

Esimerkiksi Asiakastiedolla on luottotietojen tarkistamiseen tarjolla kolme eri tapaa:

 1. Omien tietojen tarkastus (1 maksuton kerta 12 kk:n aikana)
 2. Luottotietoraportti (kertaraportti/maksullinen)
 3. Luottotietoni 24/7 -palvelu (jatkuva omien tietojen seuranta, maksullinen)

Voit tarkastaa omat luottotiedot maksutta kerran vuodessa käyttäen Asiakastiedon Omien tietojen tarkastus -palvelua. Palvelussa voit nähdä, mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin. Saat tietojen kautta selville mistä ja keneltä mahdolliset maksuhäiriöt ovat peräisin. Voit myös tarkistaa häiriöiden voimassaoloajat sekä nähdä, mihin tietojasi on luovutettu viimeisen 12 kuukauden aikana. 

Maksuton tarkastus tarjoaa kokonaiskuvan luottotilanteestasi, ja auttaa ylläpitämään ajantasaista tilannetta taloudellisesta asemastasi. 

Oman yrityksen luottotiedot voit tarkastaa saman palveluntarjoajan kautta.

Asiakastieto: tarkista yrityksen luottotiedot

Yrityksen maksuhäiriöt muodostuvat useista eri syistä

Yrityksen maksuhäiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen luottokelpoisuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen. Häiriöt muodostuvat useista eri syistä, ja ne voivat olla seurausta esimerkiksi seuraavista tekijöistä:

 • Maksuvalmiusongelmat. Yritys voi kohdata maksuvaikeuksia, jos sillä vaikeuksia täyttää laskujensa maksuvelvoitteet. Tämä voi johtua esimerkiksi heikosta kassavirrasta, yllättävistä kuluista tai omista asiakkaista, jotka eivät maksa laskuja ajoissa.
 • Liiketoiminnan haasteet. Muutokset markkinaolosuhteissa, kilpailutilanteessa tai toimialan haasteet voivat vaikuttaa yrityksen tulokseen ja maksukykyyn.
 • Sopimusrikkomukset. Mikäli yritys ei noudata sopimuksiaan esimerkiksi toimittajiensa tai rahoittajiensa kanssa, se voi johtaa maksuhäiriöihin.
 • Yritysjärjestelyt ja konkurssi. Yritysjärjestelyt, kuten fuusiot tai konkurssi, voivat vaikuttaa yrityksen maksukykyyn ja aiheuttaa maksuhäiriöitä.

Maksuhäiriöt heikentävät yrityksen mainetta ja vaikeuttavat rahoituksen saantia. Tiedot kirjataan luottopalveluiden ylläpitämiin rekistereihin, ja ne ovat nähtävillä esimerkiksi luottotietoraporteissa. 

Yritysten kannattaakin seurata maksuvelvoitteitaan tarkasti, ja reagoida mahdollisiin maksuvaikeuksiin välittömästi säilyttääkseen luottokelpoisuutensa.

Julkinen maksuhäiriömerkintä

Julkinen maksuhäiriömerkintä tarkoittaa sitä, että yksityishenkilön tai yrityksen maksuhäiriötiedot ovat saatavilla julkisesti, esimerkiksi luottotietorekisteristä. Merkintä voidaan tehdä, kun henkilö tai yritys ei ole täyttänyt taloudellisia velvoitteitaan sovitusti, kuten laskujen maksamista tai muuta rahoituksellista sitoumusta.

Maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat usein merkittävästi yksityishenkilön tai yrityksen luottokelpoisuuteen. Julkinen maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa uuden luoton, lainan tai muiden taloudellisten sopimusten saantia, koska se viittaa siihen, että henkilö tai yritys on kohdannut maksuvaikeuksia aiemmin.

On tärkeää huomata, että maksuhäiriömerkinnät ovat yleensä nähtävillä rajatun ajan, ja ne poistuvat automaattisesti tiettyjen ehtojen täyttyessä.

Lue lisää: Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset

Maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluessa suorituksesta

Luottotietolain mukaan maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietorekisterin ylläpitäjä on saanut vahvistuksen velan maksamisesta. Tämä lakiuudistus suunniteltiin parantamaan velkaantuneiden asemaa, sillä aiemmin maksuhäiriömerkintä on voinut säilyä useita vuosia, vaikka velka olisi jo maksettu. 

Velallisille tarjotaan tällä tavalla nopeampi reitti maksuhäiriömerkinnän poistamiseen, kun asianmukaiset tiedot ovat saapuneet luottotietorekisterin ylläpitäjälle.

Näin maksuhäiriömerkintä poistuu

 1. Ulosoton kautta maksettu velka. Jos velka on hoidettu ulosoton kautta, pyydä ulosottoviranomaista tekemään virallinen ilmoitus luottotietoyhtiölle.
 1. Muut velat. Jos kyse on muusta velasta, ota yhteyttä velkojaan, ja pyydä heitä ilmoittamaan luottotietoyhtiölle, että velka on suoritettu.
 1. Oma ilmoitus. Voit myös itse toimittaa luottotietorekisterin ylläpitäjälle luotettavan selvityksen velan maksusta.
 1. Seuranta. Kun tieto velan maksusta on kirjattu, poistuu se automaattisesti luottotietorekisteristä kuukauden sisällä.

Yllä olevien toimenpiteiden avulla varmistat, että luottotietoyhtiö saa ajantasaiset tiedot velan maksusta, mikä johtaa maksuhäiriömerkinnän poistumiseen, jolloin omat tai yrityksen luottotiedot ovat jälleen kunnossa.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan