Vuokran perintä vuokralaiselta

Vuokran perintä voi tulla eteesi, kun et omista muistutuksistasi huolimatta saa vuokralaista maksamaan vuokraansa.

icon-mopment-financial

Oman muistutuksesi voit hoitaa kirjallisesti sähköpostilla, kun huomaat ettei vuokraa ole maksattu. Maksumuistutuksen jälkeen on hyvä kytkeä prosessiin mukaan perintätoimisto. Perintätoimisto hoitaa ammattimaisesti ja lakia noudattaen oman osansa kumpaakin osapuolta kunnioittaen. Varsinaisen perintäprosessin voi aloittaa 14 päivää vuokran epäpäivän jälkeen. Ensimmäisenä lähetetään kirjallinen maksuvaatimus. Usein pelkästään kirje perintätoimistolta saa velallisen reagoimaan nopeammin.

Jos nämä toimenpiteet eivät saa vuokralaista reagoimaan, mennään askel pidemmälle ja aloitetaan haastehakemuksen tekeminen. Tämä tarkoittaa, että käräjäoikeus lähettää velalliselle tiedoksiannon haasteesta. Siitä voi seurata niin kutsuttu yksipuolinen tuomio, joka johtaa vuokralaisen luottotietojen maksuhäiriömerkintään, jota kaikki varmastikin yrittää välttää viimeiseen asti. Kun tämä vaihe on hoidettu, perintätoimisto hoitaa vuokrasaatavat ulosottoon ja hoitaa mahdollisen häätöprosessin.

Vuokran perintä kannattaa aloittaa nopeasti, jotta velka ei kasva liian suureksi

vuokran perintä

Vuokran perintä on meidän osaamista

Näin autamme sinua tapauksesta riippuen

  • lähetämme vuokralaiselle maksuhuomautuksen
  • Vapaaehtoisessa perinnässä toimitamme vuokralaiselle maksuvaatimuksen ja olemme häneen yhteydessä puhelimitse.
  • Hoidamme saatavan oikeudellisen perinnän. Haastehakemuksessa vaaditaan erääntyneitä vuokria ja mahdollisesti vuokrasopimuksen purkua ja häätöä.
  • hoidamme ulosottoprosessin

Minkä hintaista on vuokran perintä

icon-mopment-financial
Vuokrasaatavien perinnästä veloitamme toimenpidemaksua 98,00 € + alv 24 % (yht. 121,52 €), joka sisältää huomautuksen ja vapaaehtoisen perinnän. Toimenpidemaksu laskutetaan asiakkaalta, kun asiassa aloitetaan huomautus- tai perintätoimenpiteet.
 
Lisäämme velalliselta perittävään osuuteen lainsäätelemät perintäkulut sekä mahdolliset viivästyskorot.
 
Oikeudellisen perinnän aloittamisesta veloitamme hinnaston mukaisesti haastehakemuksen laatimisesta ja oikeudenkäyntimaksut. Ulosottolaitos veloittaa omat tilitys- ja täytäntöönpanomaksunsa (häätö).

Vuokrasaatavien perintää varten tarvittavat tiedot

icon-mopment-financial
  • kopio vuokrasopimuksesta
  • tiedot maksamattomista vuokrista, rästissä olevat kuukaudet, vuokran määrä sekä eräpäivä
  • tiedot vuokranantajan itse suorittamista perintätoimista (esim. onko lähetetty muistutus)
  • tieto asuuko vuokralainen edelleen asunnossa ja mikäli asuu, niin halutaanko hakea häätöä
  • yksityishenkilön toimiessa vuokranantajana, vuokranantajan henkilötunnuksen
  • onko vuokralaiselta vaadittu vakuus ja onko vakuudesta jo katettu maksamattomia vuokria

Taloudellinen epävarmuus nostaa tutkimusten mukaan vuokra-asuntojen kysyntää, mutta kasvattaa monesti myös vuokranantajien epätietoisuutta vuokralaisen maksukyvystä. 

Jatka lukemista.

Vuokralaisen jättäessä vuokriaan maksamatta tai aiheuttaessa toistuvaa häiriötä, on vuokranantajan mahdollista purkaa vuokrasopimus ja hakea häätöä, jotta asuntoon saadaan uusi, vuokrasopimuksen ehtoja kunnioittava vuokralainen.

Jatka lukemista.