Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskoron laskeminen – hyödynnä laskuri ja selkeä tietopaketti

Artikkelia päivitetty 11.7.2024 viivästyskoron osalta.

Viivästyskoron laskeminen voi tuntua monimutkaiselta, mutta tämän artikkelin avulla saat kaiken tarvittavan tiedon, joka auttaa ymmärtämään, milloin ja miten viivästyskorkoa sovelletaan. Opit myös hyödyntämään viivästyskorkolaskuria, jolla määrität helposti kertyneet kustannukset, olipa kyseessä kuluttajakauppa, yritysten välinen sopimus tai vuokrasuhde. 

Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorko on taloudellinen termi, joka liittyy maksujen myöhästymiseen. Se on korko, jota lähdetään laskemaan alkuperäisen laskun eräpäivästä alkaen, aina maksun suorituspäivään asti. 

Viivästyskorko on yleensä tietty prosenttiosuus maksun määrästä, ja sen tarkoitus on kannustaa velallista maksamaan velka ajoissa.

Viivästyskorko toimii myös toisella tavalla. Se kompensoi velkojalle aiheutuneita kustannuksia ja haittoja maksun myöhästymisestä. Viivästyskoron käyttö sekä sen määrä tulisi määritellä selkeästi etukäteen sopimuksissa tai laskuissa, jotta kaikki osapuolet ymmärtävät kyseiset maksuehdot ja velvoitteet.

Näissä tilanteissa viivästyskorkoa voi hyödyntää

Viivästyskorkoa voi käyttää monissa eri tapauksissa, kuten lainojen, laskujen ja sopimusten yhteydessä: 

 • luottokorttimaksut
 • lainojen takaisinmaksut
 • vuokrat 
 • kauppasopimukset

Yleisesti ottaen viivästyskorkoa tulisi hyödyntää tilanteissa, joissa on tarpeen kannustaa velallista maksamaan velat tai laskut ajallaan, ja samalla suojata velkojaa maksujen viivästymisestä aiheutuvilta kustannuksilta. 

Viivästyskoron laskeminen saattaa vaihdella hieman sopimusten välillä, mutta useimmat yritykset ja organisaatiot käyttävät viivästyskorkoa aina laskujen yhteydessä, varmistaakseen, että maksut suoritetaan ajallaan. Selkeät ja yksityiskohtaiset sopimusehdot auttavat takaamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät viivästyskoron käytön säännöt.

Lue lisää: Maksumuistutus ja perintätoimet – laskun perintä yksityishenkilöltä ja yritykseltä

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 2024

Viimeisimmän vahvistuksen mukaan Suomen Pankki on asettanut korkolain mukaisen viitekoron ajanjaksolle 1.7.-31.12.2024 tasolle 4,5 %. 

 • Kuluttaja-asiakkaille kohdistuva viivästyskorko on 11,5 % 
 • Kaupallisissa sopimuksissa sovellettava viivästyskorko on 12,5 % 

Viivästyskorkojen laskennassa otetaan huomioon korkolain säännökset. Kuluttajille suunnatuissa kaupoissa sovelletaan viivästyskorkoa, joka muodostuu viitekorosta, johon lisätään korkolain 4 §:n mukainen 7 %:n lisäkorko.

Kaupallisissa sopimuksissa käytetään viivästyskorkoa, joka koostuu viitekorosta, johon lisätään korkolain 4 a §:n mukainen 8 %:n lisäkorko.

Korkolain mukainen viitekorko ja sen laskentaperusteet tarkistetaan Suomen Pankin toimesta puolen vuoden välein, mikä varmistaa ajantasaisuuden, ja mahdolliset muutokset taloudellisessa ympäristössä saadaan aina otettua huomioon.

Laske viivästyskorko laskurilla

Viivästyskoron laskeminen laskulle

Kun haluat, että viivästyskoron laskeminen laskulle tehdään oikeaoppisesti, toimii perustana Suomen Pankin viimeisin vahvistus korkolain mukaisesta viitekorosta. Tarkista seuraavaksi laskun eräpäivä ja maksupäivä, selvittääksesi viivästyskoron määrää kartuttavat päivät.

 • Huomioi laskun eräpäivä ja todellinen maksupäivä.
 • Viivästyskoron laskeminen tapahtuu laskun eräpäivästä lähtien.
 • Laske viivästysaika päivissä, erottele maksupäivä eräpäivästä ja laske päivien määrä.

Esimerkiksi: Jos laskun eräpäivä on 1.2. ja maksu suoritetaan 15.2., viivästysaika on 14 päivää.

Viivästyskorkoprosentin tarkan määrän saat selvittämällä, onko kyseessä kuluttaja-asiakas vai kaupallinen sopimus. Kuluttaja-asiakkaille sovelletaan usein alhaisempaa viivästyskorkoa kuin kaupallisissa sopimuksissa.

Viivästyskoron laskeminen manuaalisesti – kaava

Voit käyttää viivästyskoron laskemiseen seuraavaa kaavaa:

(Korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä) / (100 x 365).

Saatuasi viivästyskoron summan, lisää se alkuperäiseen laskun määrään. Tämä muodostaa lopullisen maksettavan summan, johon viivästyskorko sisältyy.

Mikäli suoritat viivästyskoron laskemisen manuaalisesti, pidäthän huolen, että käytät oikeaa viitekorkoa ja sovellettavaa lisäkorkoa (kuluttaja tai kaupallinen). Tarkista myös mahdolliset erityisehdot laskulta tai sopimuksesta, jotka voivat vaikuttaa viivästyskorkoon.

Säilytä tarkat tiedot laskun ja maksun päivämääristä mahdollisia tarkistuksia tai riitatapauksia varten.

Viivästyskoron laskeminen laskurilla

Jos sinulla on lasku, jonka maksupäivä on venynyt eräpäivän yli, voit helposti laskea kertyneen viivästyskoron käyttämällä viivästyskorkolaskuria. 

Laske viivästyskorko laskurilla.

Syötä tiedot:

 • Kirjoita laskusta löytynyt eräpäivä ja päivä, jolloin maksu on todellisuudessa suoritettu.
 • Anna alkuperäinen saatava eli laskun summa.
 • Määritä viivästyskorko. Syötä viivästyskorko, joka koostuu viitekorosta ja lisäkorosta. Lisäkorko vaihtelee kuluttaja- ja kaupallisissa sopimuksissa.
 • Laske viivästysaika:

Laskuri ottaa huomioon päivien määrän eräpäivästä maksupäivään, ja löydät laskurin ohesta myös linkin, josta voit tarkastaa kaupallisten sopimusten voimassaolevan viivästyskorkoprosentin.

Valmis laskuri on hyödyllinen, kun haluat ymmärtää laskun kokonaissumman viivästyskorkoineen, ja varmistaa oikeudenmukaiset sekä tarkat maksut. Laskuri antaa sinulle viivästyskoron määrän sekä laskun loppusumman, joka sisältää alkuperäisen saatavan ja kertyneen viivästyskoron yhdessä.

Palkan viivästyskorko ja kuinka se lasketaan

Palkan viivästyskorko määräytyy työntekijöiden palkanmaksuun liittyvien lakien ja säännösten perusteella. Viivästyskoron avulla pyritään oikeudenmukaisesti varmistamaan, että työntekijät saavat palkkansa sovitusti. 

Työntekijällä on oikeus saada korkolain mukaista viivästyskorkoa, mikäli palkanmaksu myöhästyy sovitusta eräpäivästä. Viivästyskoron laskeminen käynnistyy eräpäivää seuraavasta päivästä eteenpäin.

Yleinen kaava palkan viivästyskoron laskemiseen on:

(viivästyskorkoprosentti x palkkasumma x päivien lukumäärä) / (100 x 365)

Mikäli puuttuva summa on esimerkiksi 400 € ja maksu viivästynyt 30 päivää:
(11,5 x 400 x 30) / (100 x 365) = korko 3,78 €

Viivästysaika käsittää kaikki ne päivät eräpäivästä siihen päivään asti, kunnes palkka maksetaan.

Viivästyskorkoprosentti on tilanteeseen sovellettava korkoprosentti eli tässä tapauksessa 11,5%. Palkkasumma on alkuperäinen palkkasaatava.

Työntekijöillä on oikeus saada palkkansa sovitusti, ja viivästyskorko on yksi keino varmistaa oikea-aikaiset maksut.

Vuokran viivästyskorko ja sen laskeminen

Vuokranmaksun eräpäivä määräytyy vuokrasopimuksen ehtojen perusteella, ja se voi vaihdella sopimuksesta toiseen. Yleisesti ottaen vuokranmaksua odotetaan eräpäivään mennessä, joka voi olla esimerkiksi kuukauden ensimmäinen päivä.

Usein vuokrasopimuksissa on määritelty tietty viivästysaika, jonka kuluessa vuokra tulee suorittaa ilman lisäkustannuksia tai seurauksia. Tämä aika voi olla esimerkiksi 1-5 päivää eräpäivän jälkeen.

Jos vuokraa ei ole maksettu sovitun viivästymisajan kuluessa, vuokralainen saattaa joutua maksamaan viivästyskoron vuokranantajalle.

Vuokran viivästyskoron laskukaava

Vuokrien yhteydessä on yleisesti käytössä korkolain mukainen viivästyskorko, ellei vuokrasopimuksessa ole erikseen sovittu toisin. Viivästyskoron laskenta vuokralle voidaan tehdä seuraavalla kaavalla:

(Korkoprosentti x viivästyspäivien lukumäärä x viivästyneen vuokran määrä) / (100 x 360)

Viivästyskorkoa voidaan periä maksamattomasta vuokrasta eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen. Korkolaskennassa kuukausi on 30 päivää ja vuosi 360 päivää. Korko kertyy päivittäin, ja viivästyskoron määrä lasketaan eräpäivästä siihen päivään, kunnes maksu suoritetaan.

On tärkeää, että ehdot tarkistetaan vuokrasopimuksesta, sillä siinä saatetaan erikseen määritellä viivästyskoron suuruus ja mahdolliset poikkeukset. Jos vuokrasopimus ei sisällä erityisehtoja viivästyskorosta, sovelletaan yleensä korkolain säännöksiä.

Lue lisää: Vuokralainen ei maksa vuokraa – miten toimia?

Yritysten välinen viivästyskorko voi vaihdella sopimuskohtaisesti

Yritysten välisessä kaupassa on mahdollista sopia vapaasti viivästyskorosta, samoin kuin muistakin kaupan ehdoista. Jos osapuolet ovat sopineet viivästyskorosta, myyjällä on oikeus vaatia ostajalta sovittua viivästyskorkoa eräpäivästä alkaen, mikäli laskua ei makseta eräpäivänä. 

Onkin suositeltavaa sisällyttää viivästyskorko yrityksen käyttämiin sopimusehtoihin, kun niitä laaditaan tai päivitetään.

Vaikka yritysten välinen viivästyskorko voidaan sopia yritysten kesken, eivät ehdot saa olla kohtuuttomia tai laittomia. On tärkeää, että liikekumppanit käyvät läpi viivästyskoron ehdot huolellisesti ennen sopimuksen allekirjoittamista. Viivästyskoron laskeminen tehdään yleensä hyödyntäen korkolain mukaista viivästyskorkoa, mutta tämä voi vaihdella tapauskohtaisesti.

Lue lisää: Näin luotonvalvonta toimii – tehosta maksukäyttäytymisen seurantaa

Viivästyskoron laskeminen EKP:n viitekoron perusteella

Myös yritysten välillä, viivästyskorko toimii kannustimena maksaa laskut ajoissa. Vaikka viivästyskorosta ei olisi erikseen sovittu, velkojalla on oikeus vaatia velalliselta niin sanottua laillista korkoa kaupallisissa sopimuksissa, aina eräpäivästä lukien. 

Laillinen korko yritysten välisessä kaupassa määräytyy Euroopan keskuspankin (EKP) viitekoron perusteella lisättynä 8 prosenttiyksiköllä. Viitekorko tarkistetaan kahdesti vuodessa, kesäkuun ja joulukuun lopulla.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan