Perintäpalvelut yrityksille

Perintäpalvelut yrityksille ja yksityisille — näin Perintä247:n perintätoimet etenevät

Kun liiketoiminta kohtaa haasteita saatavien perinnässä tai vuokralainen ei maksa vuokriaan, ovat Perintä247:n perintäpalvelut yrityksille ja yksityisille ratkaiseva apu. Perintätoimet vaihtelevat aina kirjallisista muistutuksista oikeudellisiin toimiin. Lue lisää luotettavan perintätoimiston hyödyistä sekä prosesseista artikkelista, ja tee perintätoimeksianto.

Aika tehdä toimeksianto? — perintäfirmat kotiuttavat laskut nopeammin

Kun velallisen tekemää suoritusta ei kuulu, on aika ottaa perintätoimisto prosessiin mukaan. Hiotut toimintatavat ja perinnän asiantuntijoiden vuorovaikutustaidot auttavat kotiuttamaan myöhäisiä maksusuorituksia velkojien tilille päivittäin. 

Perintä247 tarjoaa palveluita sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Löydät palvelutarjonnasta hyödyllisiä palveluita niin laskutusprosessin tehostamiseen kuin oikeudelliseen perintään liittyen.

Monipuoliset perintäpalvelut yrityksille 

Tutustu yrityksille suunnattuihin palveluihin alta.

 • Laskutusprosessin tehostaminen ja saatavien seuranta. Perintä247:n kautta, voit yhdistää laskujen huomautus- ja perintäpalvelun helposti suoraan taloushallintoon.
 • Maksuhuomautukset. Muistutus lähetetään asiakkaalle maksamattomasta laskusta, ennen varsinaisen perinnän aloittamista. On todettu, että maksumuistutus on tehokkaampi, kun se tehdään perintätoimiston toimesta, joten voit ottaa perintäfirman mukaan jo tässä vaiheessa.
 • Puhelinperintä ja muut kanavat. Velallisia tavoitellaan usean eri kanavan kautta, maksamattomien laskujen selvittämiseksi ja maksusuunnitelmien sopimiseksi.
 • Lainmukaiset perintäilmoitukset. Perintätoimisto huolehtii, että viralliset vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintään kuuluvat ilmoitukset sekä tiedonannot lähtevät määräyksien mukaisesti. 
 • Oikeudellinen perintä. Perintäpalvelut yrityksille kattavat tarvittaessa oikeudelliseen perintään kuuluvat toimet. Perintä247 on halutessasi mukana käynnistämässä oikeudellisia perintätoimia, ja opastaa prosessin etenemisestä.
 • Asiakaspalvelu ja neuvonta. Perintätoimiston puoleen kannattaa kääntyä ajoissa, jottei velka kasva liian suureksi tai saatavien kotiuttaminen viivästy entisestään. Saat meiltä esimerkiksi ajankohtaista tietoa luotonvalvontaan liittyen, ja vinkit seuraavista toimenpiteistä velkasaatavien kotiuttamiseksi.

Perintäpalvelut yksityisille

Perintä247:n palvelut yksityishenkilöille kattavat esimerkiksi vuokran perintää tai maksusuunnitelmien luomista.

 • Maksusuunnitelmat ja velkasuoritukset. Yksityishenkilö saattaa kohdata perintätoimiston vastaanottaessaan perintäkirjeen. Perintätoimistoon kannattaa olla heti yhteydessä, sillä saat neuvontaa velkasi hallintaan ja maksusuunnitelmien laatimiseen. Perintä247:n online-palvelussa hoidat velan suoritetuksi kätevästi verkossa.
 • Oikeusprosessiin valmistautuminen ja kiistat. Tiesithän, että tarvittaessa perintätoimistot voivat tarjota oikeudellista apua yksityisille, velallisen ja velkojan välisen kiistan selvittämiseksi?
 • Vuokran perintäpalvelut yksityisille. Kun vuokralainen ei maksa vuokraa, voi yksityishenkilö tehdä toimeksiannon vuokran perintää koskien. Saat käyttöösi asiantuntevan avun ja prosessit vuokrarästien kotiuttamiseen.

Perintäprosessin eteneminen

Perintätoimiston toteuttama perintäprosessi on hiottu tehokkaaksi ja ammattimaiseksi, tarjoten velkojalle ulkoistetun perinnän monipuoliset keinot käyttöön. Varmistamme, että saatavat peritään mahdollisimman tehokkaasti, sekä velallisen että velkojan etua ajatellen.

Alta löydät perinnän etenemiseen liittyvät etapit.

 1. Perintätoimeksianto. Kun yritys tai yksityishenkilö päättää siirtää saatavansa perintätoimistolle, hänen tulee tehdä perintätoimeksianto
 2. Perintäkirjeet ja yhteydenotot. Perintätoimisto voi lähettää puolestasi kirjallisia perintäkirjeitä velalliselle, jossa ilmoitetaan maksamattomasta laskusta, ja kehotetaan tekemään suoritus mahdollisimman nopeasti.
 3. Puhelin-, tekstiviesti- ja sähköpostiperintä. Perintätoimisto tavoittelee velallista usean eri kanavan kautta tarvittaessa. Tavoitteena on selvittää tilanne, ohjata velka suoritetuksi tai neuvotella maksusuunnitelmasta.
 4. Oikeudelliset toimenpiteet. Mikäli vapaaehtoisen perinnän perintätoimet eivät tuota tulosta, perintätoimisto voi velkojan suostumuksella ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, kuten velkomustuomion hakemiseen.
 5. Seuranta ja raportointi. Perintätoimisto seuraa prosessin ajan aktiivisesti velallisen maksukäyttäytymistä, ja raportoi säännöllisesti asiakkaalle, yritykselle tai velkojalle, perinnän etenemisestä.

Vuokran perintäpalvelu auttaa vuokranantajia

Aloittamalla vuokran perinnän tarpeeksi ajoissa, voi vuokranantaja ehkäistä velkasaatavien kasvamisen niin suureksi, että oma talous kärsii. Varhainen reagointi helpottaa myös mahdollisten maksusuunnitelmien neuvottelemisessa.

Perintätoimiston käyttö vuokrasaatavien perinnässä tuo ammattimaisuutta ja tehokkuutta prosessiin. Asiantuntijamme osaavat käsitellä tulehtuneetkin tilanteet ammattitaitoisesti, ja varmistavat, että perintätoimet noudattavat paikallisia lakeja ja säännöksiä. 

Vuokranantaja voi toimeksiannon jälkeen keskittyä omaan arkeen, kun perintätoimisto ottaa vastuun perintäprosessista ja varmistaa, että vuokrat saadaan perittyä tehokkaasti.

Perintäpalvelut tueksi ensimmäisestä maksuhuomautuksesta lähtien

Perintä247-perintäpalvelu tarjoaa tukea asiakkailleen heti ensimmäisestä maksuhuomautuksesta alkaen. Ulkopuolisen toimittaman maksuhuomautuksen on havaittu olevan tehokas keino kannustaa velallisia maksamaan velkansa. 

Perintä247:n maksuhuomautuspalvelu laskee automaattisesti viivästyskorot, ja tarjoamme palvelun asiakkaillemme täysin ilmaiseksi. Asiakkaalle, eli toimeksiantajalle, ei synny lainkaan kustannuksia.

Kysy lisää suoraan asiakaspalvelustamme.

Perintäfirmat voivat edistää vain riidattomia saatavia, mikä tarkoittaa, että asiakas ei ole reklamoinut laskusta. Perintää on mahdollista tehdä pienemmistäkin summista, mikä on hyvä, sillä pienetkin summat voivat kasvattaa maksamattomien laskujen kokonaismäärää yllättävän isoksi.

Laskun riitauttaminen — kirjallinen reklamaatio tarvitaan

Mikäli asiakas riitauttaa laskun, eli ei ole yhtä mieltä laskun sisällöstä, pyydä häntä toimittamaan kirjallinen ja yksityiskohtainen reklamaatio. Reklamaatiossa tulisi selkeästi ilmaista, mihin laskun tuotteeseen tai palveluun asiakas ei ole tyytyväinen.

Jos laskun riitauttaminen koskee vain osaa laskun summasta, velallisen odotetaan suorittavan maksun osuudesta, joka ei liity asiaan. Reklamoitu osuus käsitellään erikseen asiakkaan kanssa, ja sen suuruudesta riippuen, asiasta voidaan myös neuvotella.

Sovitteluratkaisun jäädessä syntymättä, voidaan harkita asian edistämistä käräjäoikeudessa. 

Maksuhuomautuksesta perintään — milloin perintä vanhenee?

Jos laskua ei ole maksettu, vaikka maksuhuomautus on lähetetty, voidaan siirtyä vapaaehtoiseen perintään. Siirto perintään tapahtuu sen mukaan, onko velallinen asiakas yritys vai yksityishenkilö:

 • Yrityksen osalta tämä tapahtuu 10 päivän kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä.
 • Yksityishenkilöillä on 14 päivää aikaa maksaa huomautukseen liittyvä lasku.

Asiakkaalle lähetetään tämän jälkeen maksuvaatimus, ja lisäksi käytössä on puhelin-, tekstiviesti- ja sähköpostiperintä, joita voidaan soveltaa sekä yritys- että kuluttajaperinnässä.

Jos velallinen ei pysty suorittamaan koko velkasummaa kertamaksuna, hänen kanssaan pyritään neuvottelemaan maksusuunnitelmasta. Jokaisessa tilanteessa huomioidaan velallisen maksukyky ja taloudellinen tilanne. 

Tavoitteena on saavuttaa ratkaisu, joka on molemmille osapuolille hyväksyttävä, ja auttaa velallista selviytymään veloistaan.

Kuinka kauan perintätoimisto voi periä velkaa?

Se, milloin perintä vanhenee, vaihtelee tapauskohtaisesti. Perintätoimisto voi jatkaa perintää kahdesta viikosta aina kahteen vuoteen tai jopa 20 vuoteen asti. Aika riippuu monista eri tekijöistä. 

Perintäpalvelu tarjoaa aina joustavuutta sekä tukea asiakkailleen perintätoimien eri vaiheissa, varmistaen, että velkojien intressit otetaan huomioon, ja velat peritään asianmukaisesti.

Kuka maksaa perintäkulut?

Perintäkulut ovat monesti velallisen vastuulla, eli ne kuuluvat sille henkilölle tai yritykselle, jonka erääntyneen suorituksen takia perintätoimet ovat tarpeen. Perintäkulut koostuvat perintätoimiston tai -palvelun palkkioista ja mahdollisista oikeudenkäyntikuluista.

Perintäkulut alkavat kertymään silloin, kun lasku on erääntynyt, jäänyt maksamatta ja velkoja siirtää saatavansa perintätoimistolle. 

Perintäkuluja ja niiden suuruutta säätelevät lait ja asetukset. Kuluja ei saa määritellä mielivaltaisesti, ja niiden tulee olla kohtuullisia suhteessa saatavan määrään.

Joskus myös velkojat itse kantavat vastuun perintäkuluista. Tämä riippuu pitkälti sopimus- ja velkasuhteen luonteesta.

Tutustu perintäkuluihin tarkemmin

Perintätoimet ovat luonnollinen osa laskutusprosessia

Perintätoimiston tarjoamat perintäpalvelut ja perintätoimet tehostavat laskutusprosessia ja saatavien kotiuttamista.

Kun kohtaat maksuvaikeuksia tai epäselvyyksiä velkojen suhteen, perintätoimiston ammattitaitoinen ja harkittu perintäprosessi tarjoaa mahdollisuuden selvittää taloudelliset haasteet järjestelmällisesti. 

Yritysten näkökulmasta perintäpalvelut mahdollistavat tehokkaan saatavien hallinnan ja varmistavat, että myöhästynyt velka saadaan nopeammin tilille.

Lisäksi perintätoimet auttavat vähentämään yritysten omien resurssien käyttöä, perintätoimiston ottaessa vastuun kaikista perinnän toimista. Perintätoimistojen ammattitaito ja kokemus tarjoavat tehokkaan ja perinnän lakeja seuraavan tavan käsitellä velkasuhteita ja vahvistaa taloudenhallintaa.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan