Hyvä perintätoimisto

Millainen on hyvä perintätoimisto? – löydä paras toimija ja vältä velkojen vanhentuminen

Hyvä perintätoimisto on keskeisessä roolissa, kun halutaan välttää velkasaatavien kasautuminen. Tehokas perintätoimisto auttaa estämään velkojen vanhenemisen, ja toimii asiantuntevana kumppanina varmistaen, että saatavasi kotiutetaan ripeästi ja lainmukaisesti. Artikkelissa kerromme, mitä ominaisuuksia ja palveluita hyvältä perintätoimistolta tulisi odottaa, sekä tarjoamme vinkkejä valinnan tekemiseen.

Miksi hyvä perintätoimisto on ratkaisevan tärkeä velkojen hallinnassa?

Perintäalalla on lukuisia toimijoita, joten on tärkeää, että löydät parhaan toimijan juuri omiin tarpeisiin. Olipa haussa perintätoimisto yksityisille tai yrityksille, asiantunteva perintätoimisto edesauttaa, että saataviasi hallitaan ammattitaitoisesti ja tehokkaasti. Voit itse keskittyä saatavista muistuttamisen sijaan muihin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Näin tunnistat asiakaslähtöisen perintätoimiston

 1. Ammattitaito ja kokemus. Tehokas perintätoimisto tuo mukanaan ammattitaitoa ja kokemusta velkojen hallinnan prosesseihin. Heillä on syvällinen ymmärrys sääntöjen mukaisista perintämenettelyistä sekä oikeudellisista näkökulmista.
 1. Tehokkuus ja nopeus. Hyvä perintätoimisto toteuttaa kokemuksensa ansiosta perintätoimenpiteet tehokkaasti ja nopeasti. Toimistoilla on resurssit ja prosessit valmiina, mikä johtaa usein nopeampaan saatavien kotiuttamiseen.
 1. Riskienhallinta. Asiantunteva perintätoimisto tunnistaa ja hallitsee perintään liittyvät riskit. He pystyvät arvioimaan velallisen maksukykyä, ja tarjoamaan ratkaisuja velan takaisinmaksuun.
 1. Asiakassuhde ja kommunikaatio. Hyvä perintätoimisto kykenee avoimeen ja selkeään kommunikaatioon asiakkaan kanssa. He pitävät asiakkaan ajan tasalla perinnän etenemisestä, ja tarjoavat tarvittaessa neuvontaa sekä tukea.
 1. Lainmukaisuus ja eettisyys. Perintätoimistojen tulee toimia eettisesti. He noudattavat paikallisia säännöksiä sekä hyvää perintätapaa, mikä vähentää oikeudellisten ongelmien riskejä tai oman maineen turhaa vahingoittumista.

Perintätoimisto on monelle yritykselle ratkaisevan tärkeä kumppani. Saat hyvältä toimijalta korvaamatonta sekä kustannustehokasta apua velkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Näillä vinkeillä löytyy paras perintätoimisto

Paras perintätoimisto liiketoimintasi tueksi löytyy vertailemalla eri toimijoiden palveluita, palautteita sekä hinnoittelua. 

 • Tutustu perintätoimiston kokemukseen ja asiantuntemukseen alalla. Miten he kertovat itsestään ja palveluistaan?
 • Vertaile perintätoimistojen tarjoamia palveluita ja hinnoittelua.
 • Tarkista perintätoimiston saamat asiakaspalautteet. Aina löytyy myös tyytymättömiä asiakkaita, mutta positiivisten asiakaspalautteiden ja asiakastarinoiden kautta saat kuvan prosessien joustavuudesta sekä palvelualttiudesta.
 • Varmista, että perintätoimistolla on maine toimijana, joka noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä.
 • Kysy referenssejä ja suosituksia muilta yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä.
 • Kiinnitä huomiota perintätoimiston tarjoamaan asiakastukeen ja kommunikaatioon. Kuinka he kertovat olevansa tavoitettavissa?

Millainen on hyvä perintätoimisto? – vertaile näitä palveluita

Hyvä perintätoimisto erottuu joukosta tarjoamalla joustavia ja asiakaslähtöisiä palveluita. Parhaat perintätoimistot tuntevat alan säännökset ja lakeihin liittyvät vaatimukset perusteellisesti. Tämä varmistaa, että perintätoimisto toimii lainmukaisesti ja eettisesti kaikissa toimenpiteissään.

Asiansa osaava perintätoimisto tarjoaa myös kattavan valikoiman palveluita, jotka vastaavat erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Palveluihin voi kuulua muun muassa: 

 • velkojen hallinta
 • oikeudelliset neuvot
 • luottotietojen tarkistaminen ja 
 • asiakaspalvelun tuki

Valitessasi perintätoimistoa, kiinnitä huomiota tarjottavien palveluiden monipuolisuuteen ja asiakaspalvelun laatuun sekä läpinäkyviin prosesseihin.

Parhaat perintätoimistot osaavat selkeän ja avoimen viestinnän asiakkaan kanssa sekä tarjoavat reaaliaikaisen raportoinnin perinnän etenemisestä.

Lue lisää: Perintälaki hallussa – ja muut perintätoimiston hyödyt

Laskut maksamatta? – ota nämä strategiat käyttöön

Velkasaatavista huolehtiminen vaatii tehokkaita toimenpiteitä, ja ennen kaikkea ajan tasalla olemista omista laskutettavista. Näillä vinkeillä saat erääntyneetkin laskut nopeammin kotiutettua.

 • Seuranta ja viestintä. Velkojan tulisi ylläpitää jatkuvaa seurantaa ja viestiä velallisen kanssa tarvittaessa. Avoin viestintä auttaa ratkaisemaan mahdolliset ongelmat ja varmistaa, että velallinen ymmärtää tilanteen sekä velvoitteensa.
 • Nopea reagointi. Kun velallinen jättää laskut maksamatta, tulisi velkojan ryhtyä välittömiin toimiin. Nopea reagointi antaa enemmän valmiuksia perintäprosessin käynnistämiseen, velallisen tavoitteluun ja mahdollisen maksusuunnitelman laatimiseen.
 • Ulkoinen asiantuntija mukaan ajoissa. Kun velka on erääntynyt, ja maksua ei ole silti saatu, kannattaa perintätoimenpiteisiin ryhtyä heti. Velkojan tulisi ottaa yhteyttä kokemusta omaavaan perintätoimistoon, joka voi aloittaa perintätoimet ripeästi.
 • Oikeudellinen perintä. Jos vapaaehtoisen perinnän jälkeen laskut ovat edelleen maksamatta, on ajankohtaista harkita oikeudellisen perinnän aloittamista. 
 • Maksuneuvottelut. Mikäli velallinen ilmaisee kyvyttömyytensä maksaa velka kokonaisuudessaan, velkojan tulisi harkita maksusuunnitelman tarjoamista. Tämä monesti auttaa yhteiseen sopimukseen pääsemistä, ja velan suorittamista erissä, sovitulla aikataululla.

Lue lisää: Ulosotto ja maksusuunnitelma

Haasteena velkojen vanhentuminen – perintätoimisto apuna

Myös velkojen vanhentuminen voi tulla eteen, mikäli velkasaatavien seuranta ei ole kunnossa. Oikea-aikainen toiminta ehkäisee turhat tappiot. Tehokas perintätoimisto voi auttaa liiketoimintaasi muun muassa seuraavilla tavoilla:

 • Tarjoamalla asiantuntevaa neuvontaa velkojen vanhentumiseen liittyvistä säännöistä ja määräajoista.
 • Seuraamalla velkojen vanhentumista ja varmistamalla, että perintätoimenpiteet ovat ajankohtaisia sekä tehokkaita. Voit käyttää perintäpalveluita joko tekemällä yksittäisen toimeksiannon tai hyödyntää sopimusasiakkaan seuranta- ja perintäpalveluita.
 • Tarjoamalla ratkaisuja taloushallinnon parantamiseksi. Mikäli perintätarpeesi ovat jatkuvia, ja sinulla on käytössä laskutusohjelma Visma Netvisor, voit yhdistää esimerkiksi Perintä247:n kautta huomautus- ja perintäpalvelun helposti suoraan taloushallintoosi.

Vanheneeko perintätoimiston velka koskaan?

Vanheneeko perintätoimiston velka? Tämä on yksi yleisesti kysytyistä kysymyksistä perinnän parissa. Vastaus on, että perintätoimiston velka voi vanhentua samalla tavalla kuin muidenkin velkojen. 

Velkojen vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta (728/2003), joka määrittelee velkojen vanhentumisajan ja laskentatavan.

Yleinen vanhentumisaika perintätoimiston velalle on kolme vuotta siitä, kun velka on erääntynyt maksettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos velallinen ei ole maksanut velkaa tai tehnyt kirjallista tunnustusta velasta kolmen vuoden kuluessa erääntymispäivästä, velka vanhenee.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että tietyissä tilanteissa velan vanhentumisaika voi keskeytyä tai sitä voidaan pidentää. Esimerkiksi jos velkoja käynnistää oikeudellisen perintäprosessin, velan vanhentuminen voi keskeytyä kyseisen prosessin ajaksi, ja alkaa uudelleen sen päättymisen jälkeen.

Velan vanhentumisen keskeyttäminen voi tapahtua myös muilla tavoin, kuten velan tunnustamisella tai sopimuksella velan takaisinmaksusta. 

Perintätoimistot ovat monesti asiantuntijana antamassa neuvoja sekä velkojille että velallisille, myös velan vanhentumiseen liittyvistä säännöksistä. Hyvä perintätoimisto auttaa aina varmistamaan, että kaikki osapuolet ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa velkasuhdetta koskien.

Lue lisää: Perintäpalvelut yrityksille ja yksityisille

Paljonko perintäkulut saavat olla?

Hyvä perintätoimisto noudattaa lakeja ja säädöksiä koko perintäprosessin ajan, kuten myös perintäkulujen suhteen. Lain mukaan perintäkulujen tulee olla kohtuullisia ja oikeassa suhteessa perittävään saatavaan. Perintäkulujen enimmäismäärät voivat vaihdella velan suuruudesta ja perinnän vaiheesta riippuen. 

Onkin tärkeää valita perintätoimisto, joka tarjoaa selkeät hinnat ja kohtuulliset kustannukset suhteessa palveluihin.

Lue lisää: Perinnän kustannukset

Perintätoimisto yksityisille – kotiuta vuokrasaatavat nopeasti

Haluatko vaivattomasti ja nopeasti ulkoistaa itsesi pois vuokrasaatavien ainaisesta muistuttelemisesta? Perintä247:n mielestä hyvä perintätoimisto on tarkoitettu myös yksityisille, jotka kaipaavat apua velkojen kotiuttamisessa. 

Oma.Perinta247.fi tarjoaakin kätevän ratkaisun yksityishenkilöille vuokrasaatavien perintään.

Voit samalla toimeksiannolla jättää tiedoksi myös muut mahdolliset vuokralaisen rästissä olevat maksut, esimerkiksi vesi- sähkö- tai siivousmaksut. Muistathan liittää toimeksiannon liitteisiin mukaan myös kopion vuokrasopimuksesta.

Helppo toimeksiannon jättö ympäri vuorokauden varmistaa, että vuokrasaataviasi lähdetään kotiuttamaan tehokkaiden prosessien avulla. Klikkaa, rekisteröidy ja anna Perintä247:n huolehtia sinulle kuuluvien velkasaatavien takaisinmaksusta.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan