Perinnän kustannukset

icon-mopment-financial

Toimeksiannon jättämisestä ei veloiteta

Palvelussa ei ole aloitus- tai vuosimaksua emmekä veloita toimeksiannon jättämisestä, poislukien vuokrasaatavien perintä. Perinnän kustannukset selviävät alta.

Vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvat kulut veloitetaan perintäkuluina velalliselta. Perintäkulujen määrää ohjaa laki saatavien perinnästä. Velallisen suorituksen yhteydessä tilitämme toimeksiantajalle pääoman ja viivästyskoron osuuden, vähennettynä hinnaston mukaisella provisiolla, jonka pidätämme perinnän palkkiona. Mikäli saatava ei ole riitainen eikä toimeksiantoa peruuteta muusta syystä, ei vapaaehtoisesta perinnästä täten laskuteta erikseen toimeksiantajaa.

Mikäli saatavaa ei saada perittyä vapaaehtoisesti, tehdään asiassa haasteharkinta ja oikeudellisen perinnän aloittamisesta sovitaan toimeksiantajan kanssa aina erikseen. Tästä aiheutuu kustannuksia myös toimeksiantajalle. Jos oikeudellista perintää ei aloiteta, velan perintää voidaan jatkaa jälkiperinnässä.

Vuokrasaatavien perinnästä veloitamme toimenpidemaksun, joka sisältää huomautus -ja vapaaehtoisen perinnän. Toimenpidemaksu laskutetaan asiakkaalta kun asiassa aloitetaan huomautus -tai perintätoimenpiteet.
 
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hinnasto on päivitetty viimeksi 17.10.2023. Lataa hinnasto PDF:nä.

Palvelun
käyttöönotto

Aloitus-/vuosimaksu

0 €

Maksuhuomautus- tai perintätoimeksianto

0 €

Vuokrasaatavien perintä

98 €

Vapaaehtoinen
perintä

Provisio, veloitetaan pääomasta ja viivästyskorosta

10 %

Maksuhuomautuksella maksetuista saatavista ei veloiteta provisiota.

Jälkiperintä

Provisio, veloitetaan pääomasta ja viivästyskorosta

25 %

Varattomana / esteellisenä palautuvat ulosottoasiat siirtyvät jälkiperintään.

Oikeudellinen
perintä

Haastehakemus

(sis. viranomaiskulut 65 EUR alv 0%)

105 €

Ulosottohakemus

(tuomion täytäntöönpano)

0 €

Haastehakemuksesta veloitettava maksu sisältää käräjäoikeuden veloittaman viranomaiskulun sekä Perintä247:n haastepalkkion. Ulosoton kautta kertyneistä varoista laskutetaan lisäksi ulosoton tilitysmaksut sekä mahdolliset täytäntöönpanomaksut esim. häätöasiassa.

Muut
veloitukset

Aiheeton toimeksianto ja toimeksiannon peruutus

30 €

Toimeksiannon lopetus riitaisena

50 €

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus laskuttaa toimeksiantajalta velan perinnästä aiheutuneet kustannukset kuten perintäkulut sekä mahdolliset oikeudenkäynti- ja viranomaiskulut.

Muuta
huomioitavaa

Palvelu on arvonlisäverollista. Toimeksiantajalta laskutettaviin palkkioihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Perintä247:llä on oikeus tilityksen yhteydessä vähentää tilitettävistä varoista hinnaston mukaiset palkkiot.

Tämän lisäksi Perintä247:llä on oikeus laskuttaa toimeksiantajan antamista virheellisistä tiedoista aiheutuvat toteutuneet postitus- ja muuta mahdolliset kulut.

Perintä247:llä on oikeus veloittaa velallisen maksaman maksuhuomautus- ja perintäpalkkion arvonlisävero-osuuden toimeksiantajalta, mikäli toimeksiantaja on oikeutettu vähentämään sen omassa verotuksessaan.

Ulosoton viranomaismaksut veloitetaan toimeksiantajalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti (käsittely- ja tilitysmaksut).

Laskutusperuste syntyy, kun laskun perusteena oleva toimenpide on suoritettu. Maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko 13 % tai tätä korkeampi korkolain mukainen viivästyskorko.