velan perintä

Velan perintä — milloin se on aiheellista ja miten?

Perintätoimet käynnistetään, kun esimerkiksi vuokra, lainan lyhennys, luottokorttimaksut tai muut laskut ovat vakavasti myöhässä muistutuksista huolimatta. Velan perintä etenee lain määrittämien askeleiden mukaisesti. Käymme artikkelissa läpi, milloin yrittäjälle tai vuokranantajalle on ajankohtaista tehdä perintätoimeksianto, millainen on perintätoimiston rooli asiassa, ja kuinka koko prosessi yleensä etenee.

Mitä laskuja voi laittaa perintään?

Mikäli palvelun, tuotteen tai velan maksuehdoista on yhdessä sovittu, ostotapahtuma on tehty tai velkasopimus allekirjoitettu, on maksut suoritettava sovitun eräpäivän mukaisesti. Velan perintää lähdetään tekemään, kun muistutuksesta huolimatta henkilö ei ole tehnyt maksusuoritusta esimerkiksi:

 • autolainasta
 • henkilökohtaisesta velasta
 • luottokorttivelasta
 • opintolainasta
 • vuokrasta
 • netti- tai puhelinlaskuista 
 • muusta palvelusta tai tuotteesta

Velan perinnän tulee noudattaa tiettyjä lain määrittämiä käytäntöjä ja aikatauluja.

Laki saatavien perinnästä 

Kuluttajasaatavien perintää ohjaa laki saatavien perinnästä. Ennen varsinaisen perinnän aloittamista, tulee kuluttajalle lähettää maksumuistutus laskua koskien. Kirjallisen huomautuksen saa lähettää aikaisintaan 14 vuorokauden jälkeen laskun erääntymisestä, mikäli sen yhteyteen halutaan liittää esimerkiksi viivästyskorko.

Kun maksumuistutuksesta on kulunut 14 päivää, mutta suoritusta ei ole edelleen saatu, voidaan lähettää maksuvaatimus (perintäkirje), joka tarkoittaa vapaaehtoisen perinnän aloittamista.

Perintälaki ei puutu tarkkoihin päivämääriin yrityksen muistutuslaskuja tai maksuvaatimuksia koskien. Usein käytäntönä on, että maksuhuomautus lähetetään jo 1-2 viikon jälkeen laskun erääntymisestä, ja perintäkirje noin kuukausi laskun erääntymisen jälkeen. 

Perintätoimistot työskentelevät velkojan ja velallisen etuja valvoen. Monesti ulkoistettu perintä toimii, koska perintätoimisto tuntee perintälain, ja on asiantunteva sekä neuvottelutaitoinen taho, jonka ydinosaamista maksujärjestelyt ja saatavien kotiuttaminen ovat. 

Perintäprosessi — perintätoimeksiannosta saatavien kotiuttamiseen

Velan perintä aloitetaan tekemällä 👉 perintätoimeksianto perintätoimistolle. Yksittäiset tapaukset voit yleensä helposti informoida perintätoimistolle verkkolomakkeen avulla.

Mitä enemmän velallisen yhteystietoja ja asiakirjoja (kuten laskujen kopiot ja/tai tiliote) voit tapausta koskien toimittaa, sitä informatiivisemman toimeksiannon perintätoimistolle annat.

Saat toimistolta vahvistuksen siitä, että perintätoimeksiantosi on vastaanotettu. Voit myös aina olla yhteydessä asiakaspalveluun mikäli sinulla on kysyttävää perintää koskien. 

Listasimme alle yleisiä perintäprosessiin kuuluvia etappeja.

 1. Velan perintä alkaa, kun toimeksianto on vastaanotettu

Ammattitaitoiset perintäyrityksen työntekijät ovat kokeneita asiantuntijoita paikallisia perintämenettelyitä koskien. He omaavat tarvittavan tiedon oikeudellisia prosesseja ja perinnän käytäntöjä koskien.

Heillä on myös kokemusta asiakastyöstä, velallisten kontaktoinnista eri kanavia hyödyntäen sekä velallista ja velkojaa hyödyttävien maksusuunnitelmien rakentamisesta. Nämä tekijät antavat perintätoimistolle mahdollisuuden periä saatavat menestyksekkäästi, asiakassuhteitasi kunnioittaen.

 1. Velallisen kontaktointi 

Velallinen pyritään tavoittamaan nopeasti, jotta keskustelu velan maksamista koskien voi alkaa, ja molempia tyydyttävään lopputulemaan päästään mahdollisimman vaivattomasti. Asiantunteva ote velkakeskusteluissa takaa sen, että asiakassuhteesi eivät kärsi perinnän toimenpiteistä.  

 1. Lain määrittämä eteneminen

Velalliseen ollaan yhteydessä perintälain määrittämät säännökset ja ajanjaksot huomioiden. Kun velallisen kontaktointi on tehty, arvioidaan perintäprosessin etenemismahdollisuuksia, ja prosessia muokataan tarpeen mukaan. 

 1. Toimeksiannon seuranta

Perinnän asiantuntijat ottavat huomioon velallisen (velallisten) reagointikyvyn, velan määrän ja velallisen taloudellisen aseman (varallisuus, työntekijät, vuosi taloudellinen asema), ja keskustelu käydään kaikki tekijät huomioon ottaen.

Toimeksiantoa voidaan jatkaa alkuperäistä perintätapaa noudattaen tai sen yhteydessä voidaan todeta, että hyödyllisin jatkotoimenpide on esimerkiksi: 

 • maksusuunnitelma
 • oikeudelliset toimet
 • maksukyvyttömäksi toteaminen

5. Asiakaspalvelun hyödyntäminen

Perinnän asiantuntijat ovat toimeksiannon tekijään yhteydessä, mikäli perintäprosessin aikana tarvitaan päätöksiä tai lisätietoja. Myös asiakaspalvelu on aina käytettävissäsi kysymyksiä, tarkennuksia tai päivityksiä varten. 

Perityt rahat voit saada tilillesi jopa 24 tunnin sisällä onnistuneesta perinnästä. Nopea perintäprosessi on jokaisen prosessiin liittyvän tahon eduksi.

Velan perintä ja viivästyskorko 

Mikäli velallinen siirtää jatkuvasti suorituksen maksamista, kertyy viivästyskorkoa jatkuvasti myös perintäprosessin aikana. Viivästyskorko määritellään Suomen korkolain mukaisesti, joten viivästyskorkoa on maksettava aiemmin sovitusta eräpäivästä eteenpäin.

Viivästyskorkoa ei tarvitse maksaa ennen kuin velkoja on siitä velalliselle ilmoittanut, esimerkiksi laskun yhteydessä. 

Velan perinnän eri muodot

Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, velan kokonaismäärä kasvaa jatkuvasti, sillä laskuun lisätään viivästyskorko sekä velkojan perintäkulut.

Perintätoimet pitävät sisällään sekä vapaaehtoisen perinnän että oikeudellisen perinnän. Kirjallisesti lähetetyt maksumuistutukset ja -vaatimukset ovat esimerkkejä vapaaehtoisesta perintämenettelystä. Oikeudellinen perintä tarkoittaa perintää tuomioistuimen kautta.

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisessa perinnässä yritetään nimensä mukaisesti etsiä vapaaehtoinen ratkaisu velan maksua koskien. Mikäli esimerkiksi velka on suuruudeltaan velalliselle liian iso, voidaan sopia molempia osapuolia tyydyttävästä maksusuunnitelmasta.

Vapaaehtoisen perinnän aikana perintätoimisto lähestyy velallista usein eri tavoin, esimerkiksi puhelimitse, sähköpostilla ja tekstiviesteillä, ja lähettää perintäkirjeen eli maksuvaatimuksen. 

Kaiken tämän tavoitteena on käynnistää keskustelu, joka johtaa velan maksamiseen tai maksujärjestelyihin, ennen kuin joudutaan käyttämään oikeudellisen perinnän keinoja.

Ennen oikeudellista perintää arvioidaan yleensä velallisen luottokelpoisuus, jonka jälkeen tehdään päätös, onko oikeudelliseen perintään eteneminen hyödyllistä.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellinen perintä alkaa haastehakemuksen jättämisellä velallisen kotipaikkakunnan käräjäoikeuteen. Hakemuksesta tulee ilmetä tarkemmat tiedot kyseessä olevasta velasta sekä aiemmin suoritetuista perintätoimistoa velkaa koskien.

Mikäli velallinen ei edelleenkään maksa olemassa olevaa velkaa käräjäoikeuden ilmoittamassa määräajassa, voi tuomioistuin antaa velkomustuomion. Tuomio antaa perusteet velan perimiselle myös ulosottoteitse.

Lisätietoa velkomustuomiosta ja sen jälkeisestä menettelystä saat artikkelistamme 👉 Velkomustuomio ja sen vaikutukset.

Vuokran perintä

Vuokrasopimus kannattaa laatia huolella, sillä sen avulla vältytään monilta ikäviltä yllätyksiltä vuokrasuhteessa. Mallina voit käyttää esimerkiksi netistä löytyviä täytettäviä vuokrasopimuspohjia

Vaikka sopimus on tehty asianmukaisesti ja luottotiedot tarkistettu, voi eteen tulla tilanne, jolloin vuokralainen jää vuokranmaksussa jälkeen.

Ensimmäisenä kannattaa olla itse yhteydessä vuokralaiseen, puhelimitse ja kirjallisen muistutuksen kera. Mikäli et pääse keskusteluyhteyteen vuokralaisen kanssa tai maksuja ei tilille suoriteta lupauksista huolimatta, kannattaa mukaan ottaa perintätoimisto. 

Perintätoimeksianto maksamattomista vuokrista käynnistää perintäprosessin.

Jos perintätoimet eivät saavuta vuokralaista tai suoritusta ei näidenkään toimenpiteiden jälkeen saada, on aika siirtää asia käräjäoikeudelle. Ensimmäinen etappi on haastehakemuksen tekeminen paikalliselle käräjäoikeudelle. 

Käräjäoikeus lähettää velalliselle tiedoksiannon haasteesta, ja siitä voi seurata yksipuolinen tuomio, joka johtaa vuokralaisen luottotietojen maksuhäiriömerkintään.

Kun tuomio on virallinen, voi perintätoimisto viedä vuokrasaatavat ulosottoon asti, ja hoitaa tarpeen mukaan myös vuokralaisen häätöprosessin.

Vuokrasuhde – perintäprosessi tiivistettynä

Velan periminen vuokrasaatavien parissa noudattaa samanlaista kaavaa kuin normaali perintäprosessi.

 • Kirjallinen maksuhuomautus lähetetään vuokralaiselle.
 • Vapaaehtoinen perintä: vuokralainen kontaktoidaan ja hänelle toimitetaan maksuvaatimus.
 • Tarvittaessa jatketaan oikeudelliseen perintään. Haastehakemukseen listataan erääntyneet vuokrat sekä pyydetään vuokrasopimuksen purkua ja häätöä.
 • Perintätoimisto hoitaa tarvittaessa myös ulosottoprosessin.

Kokeneen ja hyvämaineisen perintätoimiston apu on korvaamaton, ja se saattaa säästää yrityksen omilta taloudellisilta vaikeuksilta. Velan perintä on perintätoimistojen vuosien kokemuksen sekä lakisäädösten takia tarkasti hiottu prosessi, josta hyötyvät sekä velkoja että velallinen. 

Velkojan ei kannata antaa vuokrarästien tai muiden maksamattomien saatavien kerääntyä kuukaudesta toiseen, vaan nopea reagointi ja vaivattoman perintätoimeksiannon tekeminen perintätoimistolle säästää velkojan omaa aikaa ja resursseja.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan