vuokralainen ei maksa vuokraa

Vuokralainen ei maksa vuokraa – miten toimia?

Taloudellinen epävarmuus nostaa tutkimusten mukaan vuokra-asuntojen kysyntää, mutta kasvattaa monesti myös vuokranantajien epätietoisuutta vuokralaisen maksukyvystä. Artikkelissa käymme läpi, mitä vaikutuksia viime vuosi toi tullessaan vuokranantajien näkökulmasta, mitä keinoja vuokranantajalla on käytössä hyvän vuokralaisen löytämiseen sekä maksukyvyn ennakoimiseen, ja miten toimia tilanteessa, jossa huolellisesta ennakoinnista huolimatta vuokralainen ei maksa vuokraa.

Mitkä ovat vuokranperinnän vaiheita?

  • Ota yhteyttä vuokralaiseen, kysy vuokran maksun perään ja yritä sopia maksuista
  • Lähetä virallinen kirjallinen maksumuistutus tai pyydä perintätoimisto apuun
  • Lähetetään maksuvaatimus
  • Oikeudellinen perintä
  • Vuokrasopimuksen purku- ja irtisanominen
  • Häätö

Vuokra-asuntojen kysynnässä kasvua pääkaupunkiseudulla

Oikotien ja Suomen Vuokranantajien yhdessä toteuttaman analyysin mukaan vuokra-asuntojen kysyntä nousi pääkaupunkiseudulla vuonna 2020. Tarkastelu perustui Oikotien vuokra-asuntojen hakuaineistoon ja julkaistiin 13.1.2021. Kiinnostava huomio oli, että Oikotien vuokra-asuntojen välityssivustolla oli vierailuja huhti-kesäkuussa 2020 jopa 39 prosenttia edeltävää vuotta enemmän.

Matkailualan haasteellisuus, keväällä vallitsevan koronatilanteen myötä, johti myös vuokra-asuntojen tarjonnan kasvuun. Monet lyhytaikaista majoitustarvetta varten markkinoineet vuokranantajat ja toimijat siirtyivät tarjoamaan asuntoja pitkäaikaiseen asuntotarpeeseen. Vuokralaisen kannalta valikoima siis kasvoi, mutta samanaikaisesti osa vuokranantajista koki vaikeuksia löytää kohteelleen vuokralaista.

Vaikka kovan tarjonnan takia vuokralaisen löytämiseen tuntuisi menevän enemmän aikaa, on huolellinen vuokralaisen valintaprosessi entistä tärkeämpää yleisen taloudellisen tilanteen eläessä. Kesällä 2020 julkaistu Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus kertoi, että vuokramarkkinoiden suosion lisäksi melkein joka kymmenes Suomen Vuokranantajien kyselyyn vastannut vuokranantaja oli joutunut tekemään epidemian vuoksi maksusuunnitelmia vuokralaisensa kanssa. Kun vuokralaisen kanssa pystytään käymään avointa keskustelua mahdollisten maksuvaikeuksien tiimoilta sekä tekemään konkreettisia maksusuunnitelmia (jotka toteutetaan aikataulun mukaisesti), voi sanoa, että vuokralaisen valinta on jo onnistunut. Vuokralaisen valintaa tehtäessä on muutamia tekijöitä, joilla voit yrittää ennakoida sitä, että pystyt luomaan mahdollisimman onnistuneen ja pitkäikäisen vuokrasuhteen uuden vuokralaisesi kanssa.

Hyvän vuokralaisen valinta – vinkit vuokranantajalle

Uutta vuokralaista valitessa pystyt jo hieman analysoimaan potentiaalisen vuokralaisen maksukykyä sekä luotettavuutta tulevaa ajatellen. Vaikka et haluaisikaan käyttää valintaprosessiin juurikaan aikaa, on pitkäaikaista vuokralaista etsittäessä hyvä panostaa tiettyjen hyväksi havaittujen käytäntöjen läpikäymiseen. Listasimme alle muutamia tärkeimmistä.

Vuokralaisen suosittelijat

Tiedustele olisiko vuokralaisella suosittelijaa, esimerkiksi joku aikaisemmista vuokranantajista tai työnantajasta? Huomioithan, että lupa suositusten tiedustelua varten on tultava vuokralaiselta itseltään.

Vuokralaisen luottotiedot ja tulot

Tulotiedot antavat hyvän viitteen tulevasta maksukyvystä, mutta luottotiedot tarkistamalla selvität mahdolliset aikaisemmat maksuhäiriömerkinnät. Satunnainen merkintä ei vielä kerro epäluotettavuudesta, sillä asialle voi olla ymmärrettävä selitys, mutta toistuva maksujen laiminlyöminen kertoo hankaluudesta sitoutua kuukausittaiseen vuokranmaksuun. Vuokralainen saa itse tarkistettua luottotietonsa ilmaiseksi esimerkiksi Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden kautta, jolloin voit pyytää potentiaaliselta vuokralaiselta näytille hänen tarkistuksesta saamansa tositteen.

Kirjallinen, virallinen vuokrasopimus

Mikäli käytät valmista sopimuspohjaa, valitse luotettavan toimijan vuokrasopimuspohja, johon voit kirjata ylös kaikki vuokrasuhteeseen kuuluvat asiat. Vuokralaisen tulee noudattaa vuokrasopimukseen kirjattua vuokranmaksupäivää, ja vuokran tulisi näkyä vuokranantajan tilillä viimeistään 2-3 pankkipäivän kuluttua.

Lataa ilmainen vuokrasopimuspohja >>

Vakuus

Sopimukseen tulisi olla kirjattuna myös vakuuden määrä. Vakuus-termi kattaa sekä maksamattomat vuokrat että mahdolliset aiheutuneet vahingot asunnossa. Yleisin vakuuden muodoista on rahavakuus, joka on suuruudeltaan yksityisillä vuokranantajilla normaalisti 1-2 kuukauden vuokra. Suomen Vuokranantajat ry:n Vuokranantaja 2020 -kysely vahvistaa, että yleisimmät syyt vakuuden pidättämiselle ovat maksamattomat vuokrat, loppusiivouksen laiminlyönti tai huoneiston korjauksesta aiheutuneet kustannukset. Positiivista on, että noin 80 % vuokranantajista on katsonut voivansa palauttaa koko vakuuden vuokralaiselleen viimeisimmän vuokrasopimuksen päätyttyä.

Vuokralainen ei maksa vuokraa – miten etenen?

Vaikka vuokralaisen valinnassa käytetään harkintaa, on aina mahdollisuus, että vuokralainen syystä tai toisesta laiminlyö velvollisuuksiaan asuntoa tai vuokranmaksua kohtaan. Yli 3000 vuokranantajan parissa toteutettu Vuokranantaja 2020 -kysely kertoi, että yleisin syy vuokrasuhteen purkamiseen on nimenomaan vuokranmaksun laiminlyönti. Kyselyn mukaan kuitenkin vain 8 % vuokranantajista on joutunut etenemään vuokrasopimuksen purkuun asti viimeisen 12 kuukauden aikana. Nimenomaan maksamattomista vuokrista johtuen on purettu kaksi kolmasosaa vastanneiden vuokranantajien vuokrasopimuksista. Vuokranantajista 53% on ryhtynyt toimenpiteisiin, kun kahden kuukauden vuokrat ovat olleet maksamatta. Lokakuussa 2020 julkaistu Vuokranantaja-barometri toi myös kannustavan tiedon kyselyyn vastanneiden 2058 yksityisen vuokranantajan keskuudesta. Vuokranmaksussa oli ilmennyt ongelmia vain kymmenesosalla edellisen kolmen kuukauden aikana.

Mikäli kuitenkin oman vuokralaisesi maksusuoritusten kanssa on ongelmia, on hyvä ensin selvittää itse vuokralaiselta, mistä asia johtuu. Maksun myöhästyminen saattaa johtua vain inhimillisestä erehdyksestä. Keskustelun yhteydessä on suositeltavaa sopia tietty päivämäärä, jolloin asia on hoidettu ja vuokra maksettu. Vuokran myöhästymisen johtuessa maksukyvyn puutteesta, on vuokralaisen kanssa aihetta keskustella maksusuunnitelmasta sekä tehdä realistiset suunnitelmat myös tulevien kuukausien varalle.

Jos keskustelu ei tuota haluttua tulosta, ja vuokraa ei suoriteta ajallaan lupauksista huolimatta, kannattaa asia siirtää suht nopeasti ammattilaisen käsiin. Vuokrarästien määrää ei kannata kasvattaa turhan korkeaksi, sillä monesti pitkittyneet vuokravelat saattavat aiheuttaa haasteita myös yksityisen vuokranantajan omassa taloudellisessa tilanteessa.

Täytä helposti vuokraperintätoimeksianto verkkosivuillamme. Lisäät vaan kuukausittain maksamattajääneet kulut ja perintä247 hoitaa loput puolestasi.

Vuokra myöhässä – perintätoimisto apuna

Kun olet päätynyt tilanteeseen, jossa vuokralainen ei maksa vuokraa kehoituksista huolimatta, on yksi hyvistä vaihtoehdoista ottaa prosessiin mukaan ammattilainen. Perintätoimiston toimenkuvaan kuuluu aina löytää ratkaisu, joka palvelee molempia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla, lakia noudattaen. Voit tehdä toimeksiannon helposti verkossa. Lomaketta täyttäessäsi voit itse päättää aloittaako perintätoimisto asian hoitamisen maksumuistutuksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan silloin, kun alkuperäisen laskun eräpäivästä on kulunut 14 vuorokautta. Usein jo perintätoimiston lähettämä maksumuistutus aktivoi vuokralaisen maksamaan erääntyneen laskun ja perintää ei tarvitse jatkaa pidemmälle. Vuokralaisesi maksaessa laskunsa, saat vuokranantajana rahat perintätoimistolta nopeasti, yleensä jo kahden arkipäivän sisällä. Mikäli olet vuokranantajana itse huolehtinut maksumuistutusten lähettämisestä useampaakin kanavaa hyödyntäen, on aiheellista siirtyä suoraan perintätoimiin.

Mitä tietoja vuokran perintään tarvitaan?

Toimeksiantolomakkeelle tulisi syöttää omat sekä vuokralaisen tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta viestintä perintätoimiston ja vuokralaisen kesken saadaan mahdollisimman mutkattomasti alkuun. Pääset tutustumaan myös perinnän hinnoitteluun ennen toimeksiannon lähettämistä. Lomakkeella toimeksiantajalta kysytään seuraavat tiedot:

  • Toimeksiantajan yhteys- sekä tilitiedot
  • Velallisen yhteystiedot ja henkilötunnus
  • Vuokrasopimus
  • Saatavien tiedot (laskun tiedot)

Maksumuistutusten jälkeen perintätoimiston ensimmäinen askel vuokralaista tavoiteltaessa on maksuvaatimuksen lähettäminen. Suurin ero maksumuistutukseen nähden on se, että maksuvaatimuksen lähettämisen jälkeen on tarvittaessa mahdollista siirtyä vapaaehtoisen perinnän keinojen sijaan oikeudelliseen perintään. Yksityishenkilölle oikeudellisesta perinnästä saattaa seurata luottotietomerkintä ja yritykselle julkinen trattailmoitus sekä protestilistalle päätyminen. Ennen näitä merkintöjä tarjotaan vuokralaisellesi kuitenkin lukuisia eri mahdollisuuksia suorittaa maksuvelvollisuutensa tai sopia aktiivinen maksusuunnitelma velkaa koskien.

Jätä vuokran perinnän toimeksianto >>

Perintä247 apunasi vuokran perinnässä

Perintätoimistona olemme asiakkaan puolella, huolehtien siitä, että asiakkaamme oikeudet on turvattu. Tehtävänämme on toimia vuorovaikuttajana ja neuvottelijana vuokranantajan sekä hänen vuokralaisensa välillä. Samanaikaisesti ammattitaitoisena toimijana pidämme huolen siitä, että myös velallinen tulee kohdelluksi lainmukaisesti ja asiallisesti. Kääntymällä asiantuntijoidemme puoleen saat prosessin etenemään lainvoimaisin keinoin ja ammattitaitoisesti. Toimeksiantajan sekä velallisen yhteinen etu on, että epäselkeä tilanne saadaan ratkaistuksi aina mahdollisimman nopeasti. Lue miten Perintä247 voi auttaa sinua perimään vuokrasaatavat.

Lähteet: Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsaus 2020, Vuokranantaja-barometri, Vuokranantaja 2020 -kysely

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita, kuten PK-yrityssektorille rahoituspalveluja tarjoava yrityslaina247 .

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan