konkurssi

Konkurssi harkinnassa? – näin vältät äärimmäisen vaihtoehdon

Konkurssi on yleensä se viimeisin vaihtoehto, johon yrittäjä haluaa päätyä kokiessaan liiketoimintakriisin. Kun etsitään tapoja selviytyä, on perintätoimisto se palveluntarjoaja, joka voi auttaa yritystä vaikeassa ajanjaksossa. Lue artikkelista, mitä keinoja yrittäjällä on käytössään, ja kuinka perintätoimistot voivat omaa liiketoimintaansa toteuttamalla auttaa maksuvaikeuksia kohtaavia yrityksiä ja yrittäjiä.

Mitä konkurssi tarkoittaa?

Konkurssi on menettely, jossa velallisen, joko yrityksen tai yksityishenkilön, omaisuus käytetään kerralla hänen velkojensa kattamiseen. Käräjäoikeus voi julistaa velallisen konkurssiin, jos velallinen on enemmän kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Yrityksen kohdatessa liiketoimintakriisin, on aika tarkastella vaihtoehtoja, joiden avulla kriisi saadaan selätettyä, sillä muitakin vaihtoehtoja kuin konkurssi on olemassa.

Yksi tärkeimmistä vinkeistä on, että vaikeuksia ei kannata kohdata yksin. On parempi tarkastella yhdessä ulkopuolisen ammattilaisen kanssa, mitkä olemassa olevista keinoista on järkevä ottaa käyttöön.

Listasimme avuksesi muutamia strategioita, jotka auttavat yritystäsi hallitsemaan olemassa olevaa velkaa, keventämään taloudellista taakkaasi ja pitämään liiketoimintasi käynnissä myös pahimman vaiheen yli.

Karsi kuluja ja myy tarpeetonta omaisuutta

Kun budjetti on tiukilla, on viimeistäänkin aika tarkastella, ovatko kaikki kulut tarpeellisia. Esimerkkejä kuluista, joissa monella yrityksellä on mahdollisuus säästää:

 • tarpeettomat matkakulut
 • puhelin- ja internetliittymät
 • tapahtumat
 • työntekijöiden kuntosalijäsenyydet
 • työntekijöiden lounaat
 • yrityksen autot
 • toimiston kunnostaminen ja sisustus

Harkitse, mitä kuluja voit tarkastella uudessa valossa, ja esimerkiksi kilpailutuksen kautta vähentää kustannuksia. Uudet yhteistyökumppanit ja toimintatavat voivat tuoda tuntuviakin säästöjä. Pienelläkin taloudellisella uudelleenjärjestelyllä saattaa olla merkittävä vaikutus.

Myy liiketoiminnan omaisuutta

On aikoja, jolloin tavaraa ja omaisuutta ei kannata säilyttää varmuuden vuoksi, mahdollisia tulevia tarpeita varten.

Ovatko kaikki kalusteet käytössä vai jäikö varastoon kalusteita odottamaan mahdollista laajentamista? Ovatko kaikki yrityksen lunastamat parkkipaikat käytössä vai voisiko niitä vuokrata tai myydä eteenpäin? Myös tyhjillä olevien tilojen vuokraus voi olla pikainen vastaus ylimääräisten tulojen tarpeeseen.

Tärkeintä on analysoida huolellisesti kaikki yrityksesi omistama ja varmistaa, että omaisuus on arjessa aidosti hyödynnettävissä. Jos näin ei ole, myy tai vuokraa tavarat tai tilat lisätuloja saadaksesi.

Velkojen takaisinmaksun priorisointi

Velkojen takaisinmaksun priorisointi tarkoittaa, että tiedostat, mitkä laskut on maksettava ensin ja missä järjestyksessä. Taloudellisesta tilanteestasi riippumatta on tiettyjä velkoja, jotka sinun on maksettava takaisin ajallaan jo pelkästään suojellaksesi liiketoimintaasi. Tämä tarkoittaa yleensä korkeakorkoisten maksujen priorisointia. Niitä ovat muun muassa:

 • palkat ja niihin liittyvät kulut
 • erilaiset käyttömaksut
 • puhelinlaskut
 • tuomioistuimen tuomiot
 • vakuudelliset lainat
 • yrityksen vuokra

Jos et maksa mitään yllä olevista, on vaarana, että menetät yrityksesi kokonaan. Toissijaiset kulut ovat niitä, joiden kanssa voit monesti joustaa enemmän. Tällaisia kuluja ovat muun muassa:

 • mainonnan ja markkinoinnin kulut
 • korjaukset ja ylläpito
 • vakuudettomat velkojat ja myyjät

Keskustele lainanantajien kanssa

Joskus muutama puhelu voi muuttaa tilanteen täysin. Pysy tiiviissä yhteydessä kaikkiin tavarantoimittajiin sekä lainanantajiin, ja kerro mahdollisimman avoimesti nykyisestä taloudellisesta tilanteestasi.

Neuvottele rohkeasti pienemmät kuukausimaksut tai edullisemmat takaisinmaksuehdot. Kerro, että harkitset konkurssihakemusta, mutta haluaisit löytää vaihtoehdon. Velkojasi saattavat pystyä laatimaan maksusuunnitelman, joka saa sinut takaisin jaloillesi.

Ota myös yhteyttä kaikkiin sopimuskumppaneihin, ja yritä neuvotella uudelleen edullisemmista ehdoista. Voit myös hankkia kilpailevat tarjoukset kaikista tällä hetkellä käyttämistäsi palveluista, jotka pystyt sopimuksia rikkomatta kilpailuttamaan.

Onko liiketoimintasuunnitelmasi päivityksen tarpeessa?

Vaikeuksien ilmaantuessa on viimeistäänkin hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan lähemmin vuosia sitten laatimaasi liiketoimintasuunnitelmaa. Vaikka se saattoikin olla asiakirja, joka auttoi sinua saamaan alkurahoituksen, ei liiketoimintasuunnitelma ole kiveen kirjoitettu.

Vuodet ovat saattaneet viedä liiketoimintaasi suuntaan, jossa on paljon ovia avattavana, kunhan lähdet tavoitteellisesti kohti uutta. Aina ei ole kuitenkaan tarvetta poiketa täysin aikaisemmasta visiostasi, vaan kirkastaa tavoitteita sekä toimenpiteitä, joilla tavoitteisiin päästään.

Päivitetyn liiketoimintasuunnitelman tulisi kuvastaa yrityksesi nykytilaa, mukaan lukien ainakin seuraavat seikat:

 • yrityksesi strategia
 • myynti- ja markkinointistrategia
 • toimintasuunnitelma
 • investointibudjetti
 • kassavirtaennusteet

Kun kassavirtaa ennustetaan ja seurataan sekä tietoja ylläpidetään, tiedetään, milloin on aika reagoida. Oikeat luvut antavat tarkasti osviittaa siitä, milloin ollaan tilanteessa, jossa tulee tehdä toimenpiteitä, joilla mahdollinen alkanut velkaantuminen käännetään terveeksi kassavirraksi. Yrityksen maksukyvystä huolehtiminen tarkoittaa jatkuvaa seurantaa ja hyvää ennakointikykyä.

Jos taloudellinen tilanteesi elää tulevaisuudessa edelleen, palaa aina takaisin ja tarkasta suunnitelmasi uudelleen. On tärkeää vastata suunnitelmalla nykytilanteeseen, ja kirjata ylös askeleet, joiden avulla liiketoiminnan on mahdollista kehittyä nykyisillä markkinoilla.

Velkasaneerauksesta apua yrityksen talouden tasapainottamiseen

Velkasaneeraus eli yrityssaneeraus on prosessi, jossa yritys tai yhteisö, joka on kohdannut taloudellisia vaikeuksia ja maksuongelmia, tekee suunnitelman, joka esitetään velkojille. Suunnitelman yksinkertainen tavoite on tervehdyttää yrityksen liiketoiminta normaalille tasolle, ja se tehdään yleensä ulkopuolisen tahon avustuksella.

Velkasaneerausprosessiin haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeudelle. Yrityssaneeraus on oikea vaihtoehto silloin, kun yrityksellä on konkreettisia mahdollisuuksia saada talous kuntoon, väliaikaisesta ylivelkaisuudesta huolimatta.

Perintätoimisto kumppaniksi – maksat palveluista, jotka auttavat saatavien kotiuttamisessa

Myös perintätoimistot ovat yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintaa. Perintäpalvelut ovat maksullisia palveluita, jotka tehostavat maksusaatavien kotiuttamista perintäasiantuntijoiden toimesta.

Asiakaslähtöinen palvelu ei tarkoita, että asiakkaan mahdollisia maksuongelmia tulisi ymmärtää oman liiketoiminnan kustannuksella. Asiantuntevan perintätoimiston avulla selvität, asiakastasi kunnioittaen, mahdolliset maksuongelmat ja toteutat tarvittavat maksujärjestelyt.

Esimerkiksi Perintä247 tarjoaa palveluita eri kokoisille yrityksille, ja hyödyttää näin ollen jokaista yrittäjää, joka kokee maksusaatavien myöhästymisen tai kokonaan maksamatta jättämisen vaarantavan omaa liiketoimintaansa.

Kun perintäprosessi on ulkoisen toimijan kautta kunnossa, varmistat, että yritystoimintasi on mahdollista jatkaa toimintaa ylipäänsä, työllistää ja kehittyä, sen sijaan että vaihtoehtona on esimerkiksi omasta ylivelkaantumisesta johtuva konkurssi.

Miksi käyttää perintätoimiston palveluita?

Jotta yrityksesi pysyisi pystyssä, sinun on perittävä maksu tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. Valitettavasti asiakkaidenkin elämässä tapahtuu muutoksia, ja joskus se tarkoittaa, että juuri sinun asiakkaasi maksukyky ei enää ole se paras mahdollinen.

Sinulla tulisi yrityksen omistajana olla kuitenkin tärkeämpääkin tekemistä kuin soittaa puheluita tai lähettää viestejä yrittääksesi periä sinulle kuuluvia maksuja. Mitä vanhemmaksi velka tulee, sitä vaikeampaa perintä on. Jos maksuvaatimukset eivät ole onnistuneet, perinnän ulkoistaminen saattaa pelastaa yrityksesi vararikolta.

Koostimme alle muutamia konkreettisia syitä, miksi yrityksen kannattaa hyödyntää perintätoimiston palveluita.

Oikeussuoja yrityksellesi

Perintätoimistojen toimintaa säätelevät lain määrittämät säännöt ja määräykset. Antamalla perintätoimiston periä maksamattomat velat puolestasi, eliminoit oikeudelliset riskit, jotka liittyvät velkojen perintään.

Onnistunut perintä – vältä protestilista tai konkurssi

Perintätoimistoilla on kokemusta maksamattomien velkojen perinnästä, ja tämän vuoksi perintätoimiston palveluiden käyttäminen lisää mahdollisuuksiasi kotiuttaa myöhässä olevia velkoja.

Pääpaino yrittäjällä on yrityksen pyörittämisessä, kun taas perintätoimiston ydinosaamista on velkojen perintä. Koulutettu perintäammattilainen tietää parhaat tekniikat ohjata velallinen maksamaan erääntyneet laskut. Perintä247 osaa tehdä sen kunnioittavasti, asiakkaidesi sekä sinun oikeudet huomioiden.

Perintäpalvelun käyttö sopii jokaiselle yrittäjälle

Perintätoimistot tietävät, että jokaisella yrityksen omistajalla on yksilölliset tarpeet, ja ne tarjoavat erilaisia ​​palvelumalleja, jotka sopivat erilaisten tilanteiden ja toimialojen tarpeisiin. Perintätoimiston hinnoittelu perustuu toteutettujen toimeksiantojen sisältöön, kuten muidenkin palveluntarjoajien.

Saatavat kotiutuvat nopeammin

Kun käytät perintätoimistoa, on yleisesti tunnustettu totuus se, että ihmiset päätyvät maksamaan nopeammin yhteydenoton tullessa perintätoimistolta. Perintäyrityksen tehtävä on varmistaa, että sinun ei tarvitse käyttää aikaa asiakkaidesi jahtaamiseen.

Asiansa tunteva perintäkumppani säästää aikaa, rahaa ja energiaa, jotta sinulla on aikaa keskittyä siihen, mikä on todella tärkeää eli liiketoimintasi pyörittämiseen. Toimeksiannon saat tehtyä nopeasti, vaikkapa verkossa 👉 tee toimeksianto.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan