laskun eräpäivä

Laskun eräpäivä, mikä merkitys sillä on?

Edit: Linkkejä päivitetty 14.7.2023

Oletko sinä huomannut, että yrittäjille laskun lähettäminen on usein enemmänkin sitä ”pakkopullaa” kuin suurta intohimoa ja motivaatiota herättävää toimintaa? Ehkä olet. Se on kuitenkin välttämätön ketjun osa, jotta liiketoimintasi saisi sille tärkeää tulovirtaa ja varallisuutta. Laskuja yrittäjän postilaatikkoon joka tapauksessa tipahtelee säännöllisesti. Yrittäjänä sinulla on oikeus ja velvollisuus lähettää lasku asiakkaallesi suoritetusta palvelusta tai hankitusta tuotteesta. On suositeltavaa, että teet sen melko lyhyellä aikajänteellä siitä, kun palvelu tai tuote on sovittu toimitettavan. Laatimaasi laskuun, oli se sitten paperinen tai sähköinen, on kirjattava selkeästi:

  • laskun päivämäärä
  • laskun numero
  • yrityksesi nimi ja yhteystiedot
  • ostajan tiedot
  • y-tunnus
  • pankkitiedot
  • sisältökuvaus eli selite sekä mahdollinen kappalemäärä
  • euromääräinen hinta sekä alv-kanta
  • viivästyskorko
  • maksuaikataulu eli laskun eräpäivä

Varsinkin yrittäjyyden alkumetreillä on tärkeää tarkistaa, että lasku täyttää kaikki yritykselle määrätyt velvollisuudet ja on siltä osin oikeellinen. Se on myös sinun oikeusturvasi mahdollisen ongelmatapauksen osuessa kohdalle sekä tietenkin jo siitäkin syytä, että verottaja on määritellyt laskun sisällön hyvinkin tarkasti.

Lue artikkelistamme yrityksen riskienhallinnasta >>

Maksuaikataulu

Palataan takaisin laskuun ja erityisesti siihen laskun maksuaikatauluun. Maksuaikataulu on laskun luontipäivämäärä ja siitä eteenpäin määriteltävä eräpäivä, jolloin asiakkaasi tulee varsinainen maksu suorittaa. Laskun eräpäivä on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan se päivä, jolloin asiakkaasi tulee tehdä maksusuoritus kyseiseen laskuun liittyen. Koska edelleen nykypäivänäkin pankkien välinen maksuliikenne vaihtelee merkittävästi, rahan ei tarvitse kuitenkaan näkyä sinun tililläsi eräpäivänä, mutta laskun tulee todistettavin keinoin olla maksettuna viimeistään eräpäiväksi merkittynä päivänä.

Yrittäjänä sinun on hyvä muistaa, että mikäli maksua ei sovitun aikataulun mukaisesti tule täysmääräisenä, se tarkoittaa yksiselitteisesti sinun ja asiakkaasi välistä sopimusrikkomusta. Huomioithan, että ilman yhteistä sopimusta sovittu osamaksukaan ei riitä täyttämään asiakkaan velvollisuutta. Tällainen sopimusrikkomus laukaisee ketjun, jonka perusteella sinulla on oikeus periä maksamattomasta saatavasta muistutus- ja perimiskuluja sekä viivästyskorkoa. Pidä tästä yrittäjän oikeudesta tiukasti kiinni!

Yrittäjänä sinun on hyvä huomioida laskun eräpäivästä myös se, että toiselle yritykselle myydessäsi osapuolet voivat keskenään sopia eräpäivän määräytymisestä, mutta kuluttaja-asiakkaalle myydessä laki velvoittaa sinua noudattamaan muun muassa kuluttajaoikeuden tekemiä linjauksia ja lakipykäliä. Tyypillisesti kuluttaja-asiakkaille annetaan 14 päivän maksuaikataulu.

Miksi laskun päiväys on eri kuin laskun eräpäivä

Lähtökohta on, että kun lasku lähetetään asiakkaalle, on hänellä riittävä aika sekä tarkistaa laskun oikeellisuus että esittää mahdolliset huomautukset laskun sisällöstä laskuttajalle. Tästä syystä laskun lähettämisestä eräpäivään on jätettävä riittävä ajanjakso. Tämä lähtökohta on yhtä tärkeä oli asiakkaasi sitten kuluttaja tai yritys. Kuten jo aiemmin mainittua, yritykset sopivat maksuaikataulut keskenään, mutta kuluttaja-asiakkaalle lähetetyn laskun maksuaikatauluksi katsotaan riittäväksi ajanjaksoksi vähintään 14 päivää laskun lähettämisestä. Joissain erikseen perustelluissa syissä maksuaika kuluttaja-asiakkaalle voi olla tätä 14 vuorokautta lyhyempikin, tällaisina mainitaan esimerkiksi matkojen äkkilähdöt, jossa laskun maksamisen nopeutetulla ajankohdalla on selkeä, painava ja perusteltu syy. Joka tapauksessa pitää muistaa, että Suomessa kuluttajansuoja on varsin vahva, ja siitä syystä kannattaakin tutustua riittävin osin vallitseviin lakeihin ja suosituksiin. Näistä tarkempaa tietoa eri tilanteista ja myös ajantasaisia linkkejä löytyy hyvin esimerkiksi kuluttajaviranomaisen sivulta.

Mikä on viivästyskorko ja miten laskun eräpäivä vaikuttaa siihen?

Viivästyskorko tarkoittaa lähtökohtaisesti sitä mekanismia, jonka avulla sinulla on oikeus periä asiakkaaltasi viivästyneestä maksusuorituksesta korkoa siihen päivään asti, kunnes maksusuoritus tulee täysmääräisenä maksetuksi. Tämä on aikanaan syntynyt juurikin yhdeksi keinoksi varmistaa, että maksusuoritukset tehtäisiin ajallaan ja toisin sanoen, jos näin ei tapahdu se sanktioidaan viivästyskorkomekanismilla. Viivästyskorko määräytyy kuluttajille Suomen korkolain mukaan. Suomessa on käytäntö, että tämä yleinen viivästyskorko määritellään kaksi kertaa vuodessa. Viivästyskorko on suuruudeltaan 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomen Pankin ilmoittama viitekorko. Yritysten kohdalla voidaan viivästyskorko määritellä myös yhteisessä sopimuksessa myös tästä mallista poikkeavasti. Kun eräpäivä on etukäteen sovittu, viivästyskorko alkaa kertyä eräpäivästä alkaen.

Viivästyskoron kokonaisuus ja laskentakaava voi tuntua haastavalta, mutta sinun on hyvä muistaa, että erääntyneen laskun perinnässä ja samalla myös viivästyskoron oikeellisena perimisessä sinua auttavat esimerkiksi perintäyhtiöt. Heidän ammattitaitoinen henkilökuntansa ja erityiset tähän tarkoitukseen rakennetut perintäjärjestelmät hoitavat nämä asiat oikeellisesti ja automaattisesti. Voit tästä kysyä lisää esimerkiksi Perintä247 -perintätoimistolta. Tärkeintä sinun yrittäjänä on kuitenkin muistaa, että sinulla on laskun eräännyttyä oikeus myös siitä syntyvään viivästyskorkoon. Mitä suuremmasta alkuperäisen laskun summasta on kyse ja mitä pidemmästä isommasta viivästyksestä, sitä merkittävämmäksi summaksi myös viivästyskorko muodostuu. Ja tämä kaikki on lainmukaisesti sinulle kuuluvaa rahaa.

Entä, jos lasku jää maksamatta vaikka eräpäivä meni jo?

Yrittäjänä sinun tulee muistaa, että kyseessä tällaisessa tapauksessa on yksiselitteisesti sopimusrikkomus. Olette yhdessä asiakkaan kanssa sopineet, että palvelu tai tuote tilataan sekä toimitetaan sovitun mukaisesti, sillä palvelulla tai tuotteella on sovittu hinta ja tästä on informoitu asiaan liittyvä maksuaikataulu. Asiakkaasi ei siis voi jättää yksipuolisesti huomioimatta tästä kokonaisuudesta maksuaikataulua.

Kuten tiedetään, näin kuitenkin jossain vaiheessa yrittäjän uraa käy ja laskua ei makseta eräpäivään mennessä eikä laskua tässä yhteydessä ole myöskään reklamoitu tai kiistetty. Sinun on tärkeää yrittäjänä reagoida asiaan mahdollisimman nopeasti, viivyttely ei edesauta maksusuorituksen kotiutumista. On hyvä varmistaa, että lasku on ensinnäkin tullut perille, tähän esimerkiksi soitto tai viesti asiakkaalle on kohtelias ja asiakasystävällinen tapa. Joskus laskut myös aivan oikeasti katoavat matkalla yritykseltä asiakkaalle. Kun erääntynyt saatava on 14 päivää myöhässä, voit myös toimittaa kuluttaja-asiakkaalle viiden euron maksumuistuslisällä korotetun maksumuistutuksen maksamattomasta laskusta.

Yritysasiakkaalle ei vastaavaa 14 päivän aikarajaa tai viiden euron maksumuistutuskulua ole määritelty, vaan siinä vaihtoehtoisia toimintamalleja on laajemmin käytössä ja maksumuistutuskulu voi olla tuota mainittua suurempikin. Voit tässä kohden antaa halutessasi saatavan perinnän myös perintätoimistolle tehtäväksi, on kyseessä sitten yritys- tai kuluttaja-asiakas. Tällaisen perintätoimeksiannon voit helposti jättää esimerkiksi Perintä247.fi sivustolla. Perintätoimiston etuna on se, että he tekevät tämän ilman sinun ajankäyttöäsi ammattimaisesti ja yritys- tai kuluttaja-asiakastasi kunnioittaen, sekä huolehtivat siitä, että sinulle kuuluvat rahat viivästyskorkoineen kotiutuu mahdollisimman nopeasti tilillesi. Samanaikaisesti sinä voit täysin keskittyä omaan ydinosaamiseesi eli liiketoimintasi kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Lue lisää mitä tehdä, jos lasku jää maksamatta >>

Onko maksumuistutuksen jälkeen jotain tehtävissä?

Lyhyesti vastattuna: On. Erityisesti perintätoimistojen ammattitaito perustuu siihen, että he löytävät keinot, millä maksusuoritukset saadaan kotiutettua. Tämä tarkoittaa perintälain mukaisia toimia, kuten maksuvaatimuksen lähettämistä, perintäpuheluiden tekemistä, oikeudellisen perinnän toimia, yrityksille tratta jne. Perintälain toimien oikeudenmukaisuuden lisäksi perintätoimistoilla on erinomainen ammattitaito löytää vuorovaikutuksen keinoin kaikille osapuolille parhaiten soveltuvat tavat, jotta maksusuoritus tulisi hoidettua. Esimerkiksi neuvoteltavat maksusuunnitelmat ja näiden sovittujen suunnitelmien valvonta on yksi esimerkki tällaisesta. Perintätoimisto tekee parhaansa, jotta maksusuoritukset saapuisivat sinun tilillesi.

On tietenkin mahdollista, että kaikista hyvistä keinoista ja toimintamalleista huolimatta velka päätyy esimerkiksi ulosottoon tai velallinen määräytyy konkurssiin. Yrittäjänä tältä riskiltä ei voi kokonaan välttyä, ja siksi kannattaa aina harkita myös asiakassuhteen alkumetreillä luottotietojen tarkistamista, jos se on tilanteessa suinkin mahdollista. Luottotietojen tarkistus on hyvä keino selvittää luottokelpoisuus ja näiden tietojen valossa pienentää riskiä luottotappioon. Luottotiedot ovat kuitenkin hyvin tarkan suojelun piirissä eikä kuka tahansa voi katsoa kenen tahansa luottotietoja haluamallaan tavalla. Pelkkä uteliaisuus ei riitä luottotietojen tarkistamiseen, vaan siihen pitää olla laissa määritelty peruste, tarkempaa tietoa tästä aihe kokonaisuudesta löytyy esimerkiksi luottotietolaista.

Mikäli laskun muistuttaminen tai perintä herätti sinussa mielenkiintoa voit lukea siitä lisää toisesta blogipostauksestamme. Tai olla suoraan yhteydessä Perintä247

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan