vuokrasopimuspohja

Vuokrasopimuslomake – hyvä sopimus on molempien osapuolien etu

Vuokrasopimus on vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus, jossa listataan vuokrasuhteen tärkeimmät vastuut. Kirjallisen vuokrasopimuksen avulla ehkäiset monet epäselvyydet, ja varmistat oikeutesi vuokranantajana. Hyödynnä Perintä247:n vuokrasopimuslomake, ja lue artikkelista vinkit hyvän sopimuksen tekemiseen sekä vuokrasuhteen hoitamiseen.

Miksi kirjallinen vuokrasopimus on tärkeä?

Kirjallinen vuokrasopimus on parhaimmillaan kattava listaus sekä vuokranantajan että vuokralaisen velvollisuuksista ja vastuista. Sopimukseen on helppo palata epäselvissä tilanteissa vuokrasuhteen aikana. 

Hyvä vuokrasopimus sisältää tiedot ainakin alla mainituista asioista:

  • ajantasaiset yhteystiedot vuokralaiselta ja vuokranantajalta
  • vuokrattavan kohteen tiedot
  • vuokranmaksupäivät ja maksutiedot sekä tiedot viivästyskorkokäytännöstä
  • vakuussumma ja maksutapa
  • mahdolliset säännökset lemmikkien pidosta
  • vuokrasuhteen alkamis- ja päättymispäivä
  • mahdollisten ulkoalueiden hoitovastuut 
  • vuokraan kuuluvien muiden tilojen käyttö
  • vaaditaanko vuokraajalta kotivakuutus
  • mitkä sopimukset ( esim. sähkö tai internet) ovat vuokranantajan vastuulla, ja mitkä vuokralaisen

Lisäksi vuokrankorotus- ja irtisanomiskäytännöt on hyvä tulla ilmi sopimuksessa. Samoin kuin säännöt mahdollisia pienremontteja tai kohteen edelleenvuokrausta koskien.

Tarkasta vuokralaisen henkilöllisyys ja luottotiedot

Ennen vuokrasopimuksen laatimista on hyvä tarkastaa vuokralaisen henkilöllisyys sekä tehdä vuokralaisen luottotietojen tarkistus. Suositeltavaa on myös selvittää aikaisemman vuokraisännän palaute vuokralaisesta, jolloin saat tulevana vuokranantajana varmistuksen sille, että vuokralaisen kanssa on helppo toimia, ja maksut mitä todennäköisimmin saapuvat ajallaan.

Ajantasaiset yhteystiedot varmistavat sujuvan yhteydenpidon

Yksi tärkeimmistä asioista vuokrasopimuksessa on vuokralaisen ja vuokranantajan henkilötiedot. Vuokralaisen tulee tietää, milloin ja kenelle tulee ilmoittaa mahdollisista vuokra-asuntoa koskevista vahingoista. 

Molempien osapuolten on pidettävä yhteystietonsa ajan tasalla ja ilmoitettava välittömästi, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Vuokrasopimuslomake – hyödynnä valmis vuokrasopimusmalli

Vuokrasopimukset kannattaa tehdä kirjallisesti, ja vuokranantajan tulee antaa kopio laaditusta sopimuksesta vuokralaiselle, ennen vuokrasuhteen alkamista. Valmis vuokrasopimuslomake on kätevä työkalu, jonka avulla voit laatia vuokrasopimuksen nopeasti, tärkeimpiä osa-alueita unohtamatta.

👉 Lataa Perintä247:n vuokrasopimuslomake täältä.

Asunnon kunto

Jo ennen vuokrasopimuksen tekemistä on vuokranantajalla ja vuokralaisella hyvä olla yhteinen näkemys siitä, missä kunnossa asunto vuokrataan. Mahdolliset kommentit ja havainnot asunnon kuntoa koskien on hyvä kirjata ylös ja tallettaa valokuvien kanssa vuokrasopimuksen liitteeksi. Tämä hyödyttää molempia osapuolia, mikäli esimerkiksi jatkossa tulee epäselvyyksiä huonekalujen tai pintojen kuntoa koskien.

Toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimuksen pituudelle on normaalisti tarjolla kahta eri vaihtoehtoa, määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. 

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on nimensä mukaisesti voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen kirjallisesti. Kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kolme kuukautta, mikäli vuokrasopimus ei ole kestänyt yli vuotta. Jos sopimus on kestänyt yli vuoden, irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Vuokralaisen irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen, on irtisanomisaika vuokrasuhteen kestosta riippumatta yhden kuukauden. Irtisanomisajan pituutta säätele laki. Vuokrasopimuksessa ei ole mahdollista pidentää vuokranantajan irtisanomisaikaa tai lyhentää vuokralaisen irtisanomisaikaa.

Määräaikainen vuokrasopimus

Lyhyempiaikaisiin vuokrasuhteisiin sopii määräaikainen vuokrasopimus, joka on voimassa ennalta sovitun ajanjakson, esimerkiksi yhden vuoden. Määräaikaiselle vuokrasuhteelle ei ole enimmäispituutta. Sopimuksen kesto tulee ilmoittaa vuokrasopimuksessa. 

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa ennenaikaisesti. Ainoa tapa päättää määräaikainen sopimus ennen sen päättymistä, on vuokranantajan ja vuokralaisen yhteinen päätös sopimuksen purkamisesta. 

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy automaattisesti sopimuksessa mainittuna päivänä, ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli vuokralaisen toiveena on jatkaa asumista tämän jälkeen, tulee asiaa koskien tehdä uusi vuokrasopimus.

Mainitse vuokrasopimuksessa myös vakuus

Yksi tärkeä asia, joka vuokrasopimuksessa unohdetaan joskus mainita, on vakuusmaksu. Vakuus on yleensä yhden kuukauden – kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa, joka peritään ennen vuokrasuhteen alkamista. Vuokranantaja voi vähentää vakuusmaksusta, mikäli vuokra myöhästyy tai kiinteistölle aiheutuu vahinkoa oleskelun aikana.

Muistettava on, että vuokralaisella on täysi oikeus saada maksamansa vakuus takaisin, ja vähennykset voi tehdä vain, jos syyt ja määrät ovat täysin perusteltuja (todisteiden kera). 

Vuokran korottaminen

Vuokrasopimuksessa on hyvä olla maininta myös vuokran korotusta koskevista käytännöistä. Usein sopimuksessa puhutaan prosenttikorotuksista tai indeksikorotuksista. Olipa suosimasi käytäntö mikä tahansa, kannattaa vuokrasopimuksessa mainita asiasta selkeästi, jotta vuokrankorotuksen perustelut ja mahdollisen korotuksen ajankohta eivät tule vuokralaiselle yllätyksenä.

Vaikka sopimuksessa asiasta on maininta, on hyvän tavan mukaista, että vuokranantaja ilmoittaa vuokralaiselle uuden vuokran määrän ajoissa sekä ajankohdan, jolloin vuokralaisen tulee aloittaa korotetun vuokran maksaminen. Ilmoituksen voi tehdä jo kuukauden tai pari aikaisemmin, jotta vuokralainen voi ennakoida uuden maksun vaatimat mahdolliset järjestelyt.

Vinkit hyvän vuokrasuhteen rakentamiseen

Kun yhteys ja asiat vuokralaisen kanssa toimii, takaa se parhaimmillaan pitkäaikaisen ja luottamuksellisen vuokrasuhteen syntymisen. Kun molemmilla osapuolilla on omat, ennalta sovitut velvollisuudet, ja ennen kaikkea halu kommunikoida sekä pitää huolta omista velvollisuuksistaan, on vuokrasuhde ongelmaton.

Listasimme alle muutamia vinkkejä vuokranantajille, joilla saat vuokrasuhteellesi hyvän alun.

Käykää vuokrasopimus yhdessä läpi

Hyvä vuokrasuhde saa alkunsa jo ennen kuin uusi vuokralainen on muuttanut asuntoon. Vuokrasopimusta allekirjoitettaessa, on sopimus kannattavaa käydä yhdessä läpi, jolloin mahdolliset epäselvyydet vastuista selvitetään jo heti alkuunsa. Kerro vuokranantajana molempien osapuolten oikeuksista sekä velvollisuuksista, ja ole avulias, mikäli vuokralaisella on kysyttävää. 

Auta vuokralaista sopeutumaan uudelle kotiseudulle

Vuokralainen ei välttämättä tunne uutta kotiseutuaan, mikä tarjoaa vuokranantajalle mahdollisuuden antaa vuokralaiselle esimerkiksi parhaat vinkit paikallisista ruokakaupoista, parhaista ravintoloista, lähimmästä apteekista, terveyskeskuksesta ja muista tärkeistä lähistöllä olevista tiloista sekä opastaa julkisen liikenteen tai parkkipaikkojen suhteen. 

Vaikka tämänkaltainen neuvonta ei ole välttämätöntä, on vuokranantajan etu, että vuokralaiset viihtyvät heti alkuun uudella kotiseudullaan.

Opasta muuton yksityiskohdissa

Vuokranantaja voi helpottaa vuokralaisen muuttoa kertomalla tarpeelliset käytännöt esimerkiksi muuttoilmoituksen suhteen. Mikäli taloyhtiöön kuuluu tiettyjä sääntöjä tai tapoja parkkeerauksen, taloyhtiötä koskevan parkkikiekon käytön, tiedottamisen tai muun suhteen, on vuokralainen hyvä heti opastaa yleisiä asioita koskien. 

Jos taas taloyhtiön isännöintitoimistolla on käytössä sivusto, johon on mahdollista tehdä omat tunnukset sekä vuokralaisille että vuokranantajille, on vuokralainen varmasti kiitollinen vuokranantajan huolehtiessa siitä, että hän saa tunnukset kyseiseen järjestelmään mahdollisimman vaivattomasti. Vuokralaisen on myös hyvä tiedostaa, minkälaista informaatiota kyseisen kanavan kautta on saatavissa ylipäänsä.

Noudata vuokrasopimukseen kirjattuja asioita

Vuokrasuhteen aikana tulee varmasti eteen käytännön asioita, joita tulee selvittää vuokralaisen ja vuokranantajan kesken. Kyse voi olla erilaisista velvollisuuksista tai korvauskäytänteistä. Ensimmäisenä kannattaa aina tarkistaa, mitä vuokrasopimukseen on kirjattu asiaa koskien, ja noudattaa vastuita sopimuksen mukaisesti.

Mikäli sopimuksesta ei kyseiseen asiaan ole apua, on hyvä muistaa että moni asia vuokralaisen ja vuokranantajan velvollisuuksista on myös laissa määritelty. Vuokranantajan on hyvä selvittää ensin perusteltu toimintatapa epäselvyyksiä koskien. Se kasvattaa vuokralaisen luottamusta siihen, että mahdollisten epäselvyyksien ilmaantuessa, vuokranantaja pyrkii aina molemmille oikeudenmukaiseen ratkaisuun.

Vuokrasopimusta tekemässä? Ota 👉 vuokrasopimuslomake käyttöösi.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan