Perintätoimisto täällä hei!

Perintätoimisto tässä hei!

Me täällä Perintä247:ssä on tunnistettu, että perintätoimisto on monelle aika outo ja pelottavakin käsite. Ajattelimme, että josko artikkelissa kerrottaisiin ihan selkokielellä mitä meidän arkemme on ja mitä me täällä oikein tehdään: Perintätoimisto tässä hei! Me itsehän nimittäin emme pidä tätä toimintaa yhtään pelottavana, saati outona- Ajattelemme, että teemme asiakastyötä ja ennen kaikkea toimimme asiakaspalvelullisessa työssä, jossa kuunteleminen, neuvotteleminen ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytäminen ovat arkemme ydinasioita. Me olemme sitä varten, että autamme, kun maksuvaikeudet ovat kohdanneet.

Mikä se perintätoimisto oikein on

Lyhyesti kaiketi voi kiteyttää, että perintätoimisto on yhtiö, joka turvaa asiakkaan oikeuksia toimimalla itse vuorovaikuttajana ja neuvottelijana laskuttajan ja hänen asiakkaansa eli tässä tapauksessa velallisen välissä. Perintätoimiston tehtävänä on aina löytää paras mahdollinen maksujärjestelyratkaisu, joka palvelee molempia osapuolia, sekä laskuttajaa että velallista. Tällaisella toiminnalla varmistetaan, että yritykset saavat palvelusta tai hyödykkeestä sovitun mukaisen maksun, jotta yritykset voivat maksaa esimerkiksi palvelun tai hyödykkeen tekemisestä aiheutuneet työntekijä- ja muut kulut. Joskus maksuviiveet ja maksuvaikeudet hankaloittavat alkuperäistä aietta maksaa lasku alkuperäisen suunnitelman ja sovitun mukaisesti. Tässä kohden meidän ammattiapuamme useasti tarvitaan. Tällainen toiminta on keino varmistaa ja pitää yhteiskunnan rattaat liikkeellä sekä turvata elinvoimainen Suomi. Samanaikaisesti ammattimainen perintätoimisto huolehtii siitä, että velallinen tulee kohdelluksi lainmukaisesti, asiallisesti ja hänen maksukykynsä sekä tilanteensa huomioiden. Perintä on toimiluvan alaista toimintaa ja sitä säädellään lainvoimaisin keinoin. Turvataksemme velallisen asiallisen ja oikeudenmukaisen kohtelun, meitä perintätoimiston osaavia ammattilaisia tarvitaan. Lue myös lisää perintälaista artikkelistamme.

Tietotyötä monikanavaisesti

Perintäneuvojan työ on oikeastaan hyvin pitkälle tietotyötä, jota tehdään pääosin tietokoneen ja puhelimen välityksellä. Vuosien varrella erilaiset automatisoinnit ovat lisääntyneet hurjasti, mikä onkin tarkoittanut myös sitä, että hieman ehkä tylsät rutiininomaiset työt ovat vähentyneet ja työpäivään kuuluu enemmän vuorovaikuttamista sekä neuvottelua eri henkilöiden ja tahojen kanssa. Monikanavaisuus on kantautunut nykypäivänä perintätoimistoonkin ja meidät tavoittaa monen eri kanavan kautta ja palveluajat ovat laajentuneet normaalien työaikojen ulkopuolelle. Tämä tietysti helpottaa monen velallisen yhteyden ottamista, kun voi valita ajan ja kanavan itselleen parhaiten sopivaan hetkeen ja tapaan. Itse muistan aikakauden, kun palveluajat olivat hyvin rajatut ja kanavana toimi käytännössä katsoen vain puhelin ja sähköposti. Nykypäivänä kaikki perintätoimistot tarjoavat myös itsepalvelun kautta asiointia, mikä entisestään on helpottanut koko prosessin läpivientiä. Ja puhumattakaan siitä, kuinka paljon nykypäivän asioinnista tapahtuu vain sähköisin keinoin. Paperiton tai lähes paperiton palveluketju on jo monessa kohden mahdollista.

Perintätoimisto  – automatiikkaa ja vuorovaikutusta

Perintäneuvojana päiväni kulkeutuu pääosin siten, että laskutus- ja perintäjärjestelmä tekee tietyt perusajot, kuten vaikkapa päivittää niin kutsutulle asiakasvaratilille tulleet maksusuoritukset asianmukaisiin velkoihin. Tyypillisesti tämä onkin heti aamusta tehtynä ja tietoa haetaan uudelleen vielä päivän mittaan. Tällä tavoin pysymme jatkuvasti ajan tasalla siitä, kuka on maksanut suorituksia ja minkä verran niin sanottua velkasaldoa on kenelläkin velallisella jäljellä. Joskus huomaamme myös epähuomiossa maksettuja ylisuorituksia, joita käsittelemme käsin tilanteen kulloinkin vaatimalla tavalla. Pankkiliikenteen nopeutuminen on tehnyt meidänkin työstämme helpompaa, koska suoritukset näkyvät tileillä aiempaa ajantasaisemmin. Tämä myös vähentää ”turhia” yhteydenottoja. Samoin automatiikka hoitaa myös maksusuoritukset toimeksiantajille, eli niille laskuttajille, jotka odottavat velallisten suorituksia.

Meidän käsiemme kautta kulkevat pääosin vain sellaiset tapahtumat, joissa on joitain prosessista poikkeavaa ja vaatii lisätarkistusta tai -selvitystä. Kaiken kaikkiaan käsittelemme päivittäin ison määrän erilaisia velallisten ja toimeksiantajien yhteydenottopyyntöjä, neuvottelemme maksujärjestelyitä, olemme yhteydessä käräjäoikeuksiin, ulosottoviranomaisiin sekä velallisten talous- ja velkaneuvojiin. Päivän aikana kuulee monenmoista, toisinaan ehkä vähän uskomattomiakin tarinoita sekä toisinaan melko koskettaviakin puheluita. Joka tapauksessa meidän työssämme luottamuksellisuus on aivan elintärkeä asia, joka on selkärankaamme kirjattu painavin kirjaimin. Luottamuksellisuus on toimintamme a ja o, eikä siitä voida miltään osin lipsua.

Kuluttajavelan perinnän prosessit

Työmme on tietyllä tapaa melko päivämääräsidonnaista. Perinnän vaiheet on hyvin tarkkaan määritelty aikamäärein, erityisesti jos perintälaskun saajana on kuluttaja. Minäpä käyn tässä läpi nimenomaisesti nyt kuluttaja-asiakkaan perinnän prosessin. Se on melko samanlainen aina, kun taas yritysvelallisen prosessin vaiheet voivat vaihdella laajaltikin.

Kun lasku on syystä tai toisesta jäänyt maksamatta, perintätoimisto lähettää ensimmäisenä yhteydenottona maksumuistutuksen. Tämä voidaan lähettää aikaisintaan alkuperäisen laskun eräpäivästä 14 vuorokauden kuluttua. Perintätoimiston lisäksi tietysti alkuperäinen laskuttajakin voi lähettää. Perintätoimiston lähettämä maksumuistutus voi tulla ihan yhtä hyvin sähköisellä postilla kuin paperilaskulla postilaatikkoon. Monet perintätoimistot lähettävät muistutuksesta myös tekstiviestillä tietoa, jotta se tulisi mahdollisimman hyvin velallisen huomioiduksi.

Jos maksumuistutuksesta huolimatta maksusuoritusta ei kuulu, on ensimmäinen perintäkirje, eli niin sanottu maksuvaatimus, seuraava perintätoimiston etappi. Tässäkin 14 päivän aikamääre on painava tekijä. Monesti heti tässä kohdassa velallinen voi sopia velkaan maksusuunnitelman. Se onkin hyvä ja käyttökelpoinen tapa, jos tuntuu, ettei selviä kerralla laskun summasta. Jos velallisesta ei kuulu mitään ensimmäisen maksuvaatimuksen jälkeen, lähetetään vielä toinen perintäkirje taas 14 päivän kuluttua.

Siirrytään puhumaan maksuhäiriöistä

Nyt alkaa ollakin jo tosi kyseessä, nimittäin tästä seuraava prosessin vaihe voi olla jopa haastehakemuksen tekeminen. Se tarkoittaa sitä, että käräjäoikeus lähettää velalliselle tiedoksiannon haasteesta. Siitä voi seurata niin kutsuttu yksipuolinen tuomio, joka johtaa luottotietojen maksuhäiriömerkintään. Maksuhäiriömerkintä on todella ikävä juttu. Se voi vaikeuttaa luotonsaamista ja vaikkapa vuokra-asunnon vuokraamista. Kun tuomio on tullut, perintätoimiston tehtäväksi jää siirtää velka ulosottoon perittäväksi. Meillä täällä perintätoimistossa on näitä ikäviäkin osuuksia, mutta siksi me kovasti toivottaisiin, että näistä asioista voitaisiin aina riittävän ajoissa neuvotella ja sopia. Sillä tavalla estettäisiin esimerkiksi näiden maksuhäiriömerkintöjen syntyminen. Mutta se aina edellyttää sitä, että velallinen suhtautuu asiaan vakavissaan ja tosissaan yrittää saada maksujärjestelyn pysymään voimissa, eli suoritukset tehtyä ajallaan.

Kaikkien näiden lähetettyjen kirjeiden lisäksi me täältä perintätoimistolta yritetämme tavoitella velallista myös puhelimitse. Se miten ja milloin vaihtelee tapauskohtaisesti. Pitää muuten myös muistaa, että perintätoimiston oikeus on lisätä lainsäätelemät perintäkulut kuhunkin kirjeeseen, ja lisäksi myöhässä olevaan laskuun kertyy viivästyskorkoa. Joten oikeasti se lasku kannattaa kyllä mahdollisimman ajoissa maksaa.

Onko perintä kivaa

Niin kuin työssä varsin useasti, on mukavia työtehtäviä ja sitten niitä toisenlaisiakin hetkiä. Perintätoimiston työ on vaihtelevaa, monipuolista ja ihmisten kanssa vuorovaikuttamista. Siinä tarvitaan hyvää neuvottelykyvykkyyttä, paineensietokykyä, lakipykälien tuntemista, kokonaisuuden ymmärtämistä, teknologista osaamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Niitä kaikista hankalimpia hetkiä ovat sellaiset velallisten yhteydenotot, joiden tilanne on jo entuudestaan kovin tukala, eikä perintätoimistolla ole enää keinoja, miten asiaa voisi helpottaa. Niistä jää toisinaan mielenpäälle joitain yksittäisiä hetkiä ja tietysti teemme työmme niin hyvin kuin mahdollista, mutta velallisen laskuja emme voi itse maksaa. Tässä korostaisinkin, että luotonvalvonnan merkitys etukäteen on todella tärkeää. Toivomme, että meidän asiakkaamme eli toimeksiantajat varmistaisivat hyvissä ajoin asiakkaansa maksukyvykkyyden erilaisin olemassa olevin keinoin – se on kaikkien etu. Joka tapauksessa minusta tämä työ on kivaa! Paras palkinto työssä onkin, kun velallinen kiittää saamastaan palvelusta ja kokee tulleensa autetuksi ja lasku saadaan loppuun käsitellyksi!

Toivottavasti tämä selvensi arkeamme vähän lisää!
Terveisin Perintä247:n ammattilaiset

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan