Perintäprosessi

Tämä sivu kokoaa yhteen mitä tapahtuu, kun asiakas ei maksa laskua. Kerromme, mitä tietoja laskussa on hyvä olla ja miten perintäprosessi etenee askel askeleelta.

icon-mopment-financial

Laskussa olevat tiedot kunnossa

Kun olet tehnyt arvion asiakkaasi luottokelpoisuudesta ja olet päätynyt laskuttamaan asiakasta huolehdi, että laskussa on kysytty kaikki tarpeellinen tieto jo mahdollista perintää varten. Esimerkiksi ilman henkilötunnusta perinnän aloittaminen onnistuu, mutta perinnän eteenpäin viemisessä saattaa eteen tulla haasteita. Huolehdi, että laskussa on ainakin seuraavat tiedot:

Tärkeää maksuehdosta

Yrityspuolella maksuehdossa ei ole vähimmäismäärää, mutta maksimi on 30 päivää (ylitys vain sovittaessa). Suosi kohtuullisia maksuehtoja ja ota huomioon kassakierto.

Yksityishenkilöiden maksuehto on 14 päivää.

Tärkeää viivästyskorosta

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7.–31.12.2024 on 4,5 %. Kuluttajakaupassa käytettävä viivästyskorko on tänä ajanjaksona on 11,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Yritysten välisiin kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 12,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Mikäli erillisellä sopimuksella ei ole sovittu toisin.

Mikä on omistuksen pidätysehto?

Omistuksenpidätysehdon mukaan myyjä pidättää itsellään omistusoikeuden kaupan kohteeseen, kunnes ostaja on suorittanut koko kauppahinnan. Omistuksen pidätysehdon suosittelemme laadittavaksi aina kirjallisesti allekirjoituksilla varustettuna.

Jätä perintä ammattilaisten hoidettavaksi ja
keskity itse olennaiseen

Näin perintä etenee

perintäprosessi

Maksuhuomautus

Maksuhuomautus on ensimmäinen askel perinnän aloittamisessa. Jotta se käynnistyy virallisesti, on tämä tehtävä kirjallisesti alle olevia päivämääriä noudattaen. Toki voit jo soittaa laskun perään, jos lasku on vaan unohtanut epähuomiossa. 

Voit hoitaa maksuhuomautuksen itse tai antaa se perintätoimiston hoidettavaksi. Usein kolmannen osapuolen toimittama maksuhuomautus on todettu tehokkaaksi tavaksi saada lasku maksettua.

Tärkeää!

Yritys: Maksuhuomautus on mahdollista lähettää, kun laskun eräpäivästä on kulunut 10 päivää. Maksumuistutuksella saa vaatia enimmäiskulun 12 € (maksuaika 10 pv).

Yksityishenkilö: Maksuhuomautuksen voi lähettää 14 pv laskun eräpäivästä, maksuhuomautuskulu 5 € (maksuehto 14p pv).

Maksuhuomautuskulu ei ole pakollinen.

Vapaaehtoinen perintä

Ensimmäinen maksuvaatimus

Jos laskua ei maksuhuomautuksesta huolimatta ole maksettu, lähetetään 1. maksuvaatimus.

Mikäli velallisasiakas ei selviydy perittävästä velkasummasta kertamaksulla, pyritään velallisen kanssa sopimaan maksusuunnitelma, hänen maksukyky ja taloudellinen tilanne huomioiden.

Tärkeää!

Perintään siirto tapahtuu sen mukaisesti onko velallisasiakas yritys vai yksityishenkilö:

Yritys: Maksuvaatimuksen voi lähettää 10 pv maksuhuomautuksen lähetyspäivästä

Yksityishenkilö: Maksuvaatimuksen voi lähettää 14 pv maksuhuomautuksen lähetyspäivästä

perintäprosessi

Jos ensimmäinen Maksuvaatimus ei tuota tulosta ja raha on kotiuttamatta, edetään seuraavin tavoin:

ASIAKKAANA YRITYS

Tratta

Velallisasiakkaalle lähetetään 10 päivän kuluttua 1. maksuvaatimuksen lähettämisestä Tratta (julkisoikeudellinen maksukehotus) .

Tratasta aiheutuu maksuviivetieto, joka ilmoitetaan Suomen Asiakastieto Oy:lle. Maksuviive ei ole maksuhäiriömerkintä, vaan mittaa asiakkaan maksutapaa ja -käyttäytymistä Maksuviivetieto säilyy Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä 6 kuukautta. 14 pv:n kuluttua tratan saa ilmoittaa/protestoida asiakastiedossa (max 60 pv). Protestointi voidaan tehdä joko julkisena jolloin yritys päätyy protestilistalle (ATR = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti) tai hiljaisena (AST = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti, ei julkaistava. Trattaprotesti, jota ei julkaista lehdissä).

Tratan protestoinnista aiheutuu maksuhäiriö merkintä. Maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu.

ASIAKKAANA YKSITYISHENKILÖ

Toinen maksuvaatimus

Toisen maksuvaatimuksen voi lähettää 14 pv:n kuluttua ensimmäisestä maksuvaatimuksesta. (Ensimmäisen maksuvaatimuksen maksuehto 14pv on kulunut umpeen).

Laki määrittää perintäkulujen enimmäismäärän ja ne löytyvät perintälaista.

Vapaaehtoisen perinnän jälkeen

Jatkotoimenpiteistä suositus tapauskohtaisesti velallisen velallisen luottotietojen ja maksukyvyn arvioinnin perusteella. Vaihtoehdot oikeudellinen perintä tai jälkiperintä.

Oikeudellinen perintä

Haastehakemuksen voi laatia perintätoimisto, jolloin perintätoimisto toimittaa hakemuksen käräjäoikeuteen. Tällöin päämiehen tulee valtuuttaa valtakirjalla perintätoimisto toimimaan prosessissa asiamiehenään.

Haastehakemuksen voi laatia myös päämies itse, tällöin asia ei voi olla kuitenkaan vireillä perintätoimistossa samanaikaisesti.

Keskimääräinen käräjäoikeuden käsittelyaika on 3-6 kk, jonka jälkeen asia ratkaistaan yksipuolisella tuomiolla. Kun käräjäoikeus on antanut tuomion asiassa, on mahdollista, että käräjäoikeuden ratkaistua asia tuomiolla, velallisen luottotietoihin aiheutuu maksuhäiriömerkintä.

Tämä jälkeen asiassa laaditaan ulosottohakemus ulosottovirastolle. Ulosottokelpoisuus on 15 vuotta.

Jälkiperintä

Jälkiperinnässä perintätoimisto seuraa velallisen tilannetta ja jatkaa saatavan perintää vapaaehtoisen perinnän toimenpitein. Perintätoimisto huolehtii samalla saatavan vanhentumisen katkaisusta, jotta saatava pysyy perintäkelpoisena. Vapaaehtoisessa perinnässä velan vanhentuminen tulee katkaista 3 vuoden välein kirjallisesti.

Mikäli velallisen maksukyvyssä havaitaan muutosta positiiviseen, on perintätoimistolla mahdollisuus aloittaa asiassa oikeudellinen perintä myös myöhemmässä vaiheessa.

Usein kysytyt kysymykset

Kyllä voit. Tällöin lähetämme maksumuistutuksen puolestasi ennen vapaaehtoista perintää. Maksumuistutuksen lähettämisestä ei aiheudu sinulle kustannuksia.

Toimeksiannon tekeminen on helppoa eikä vaadi kanssamme erillisen sopimuksen tekoa. Tarvitsemme sinulta vain erääntyneen laskun tiedot, jotka voit syöttää toimeksiantolomakkeelle.

Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu yritysten saatavien perintään, poikkeuksena vuokrasaatavat joita perimme myös yksityishenkilön ollessa toimeksiantaja. Muutoin emme hoida yksityishenkilöiden välisiä, suoraan ulosottokelpoisia (esim. tiemaksut), palkka- (työoikeusvelat) tai velkakirjasaatavia.

Palvelussa ei ole aloitus- tai vuosimaksua emmekä veloita toimeksiannon jättämisestä kuin vuokrasaatavien osalta. Vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuneet kulut veloitamme velalliselta perintäkuluina. Hinnaston mukaisen provision veloitamme onnistuneesta perinnästä. Provisio vähennetään tilityksen yhteydessä. Mikäli toimeksianto peruutetaan tai saatava osoittautuu riitaiseksi, veloitamme velkojalta hinnastomme mukaisen kulun.

Vapaaehtoisessa perinnässä saatavaa voidaan periä kirje- ja puhelinperinnällä sekä sähköpostitse ja tekstiviesteillä. Yrityssaatavien perinnässä voidaan lisäksi käyttää trattamenettelyä. Maksuun pyritään ensisijaisesti aina vapaaehtoisen perinnän keinoin. Saatavan perinnässä voidaan tehdä maksusopimus kuukausittaisista maksueristä.
Vapaaehtoista perintää ei perintälain mukaan saa jatkaa, jos asiakas kiistää maksuvelvollisuutensa, eikä kiistäminen ole selvästi perusteetonta. Tässä tapauksessa olemme yhteydessä velan kiistämisestä ja sovimme erikseen jatkotoimista.

Luottotietojen tarkistus ilman lupaa ei ole lain mukaan sallittua, vaan henkilölle tulee aina ilmoittaa – eli pyytää lupa, mikäli hänen luottotiedoistaan tehdään selvitys.

Toiminimi on elinkeinon harjoittaja. Toiminimellinen vastaa yrityksestään henkilökohtaisesti. Mutta koska on kyseessä yritys, tulkitaan ettei lupaa ole pakko kysyä. Varmuudeksi on hyvä antaa kaikille asiakkaille tiedoksi (ilmoitus), että tulette tarkistamaan luottotiedot laskulle myydessä.

Tässä tapauksessa perintätoimet päätetään ja perintätoimisto neuvoo asiakasta olemaan yhteydessä konkurssipesän hoitajaan.

Kiinnitä erityishuomiota siihen, että laskutustiedot ja viitteet ovat oikein. Isoissa julkisen puolen toimijoissa on isot organisaatiot, joten näin varmistat laskun löytävän heti oikeaan tahon käsiteltäväksi.