kassavirta

Kassavirta terveeksi – miten käännät virran positiiviseksi?

Kassavirta on nimensä mukaisesti kassan läpi kulkevaa rahaliikennettä. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että voit kasvattaa liiketoimintaasi, ja yrityksesi maksuvalmius sallii laskujen lainanlyhennysten sekä palkkojen maksun. Miten yritys voi sitten lisätä positiivista kassavirtaa? Artikkelimme antaa siihen käytännön vinkkejä.

Kassavirran tyypit ja termit

Kassavirta sisältää muun muassa myynnit, yrityksen toteuttamat ostot sekä investoinnit. Näiden lisäksi kassavirrassa liikkuvat myös maksetut laskut ja yrityslainat. Kassavirta tarkoittaa siis yksinkertaisesti kaikkea rahaliikennettä, joka yrityksesi kassaan saapuu, ja rahavirtoja, jotka sieltä myös poistuvat.

Yrittäjän on hyvä ymmärtää rahaliikenteeseen liittyvä kokonaisuus, sillä se auttaa hahmottamaan yrityksen mahdollisuuksia ja haasteita tulevaisuudessa. Yksi hyvistä työkaluista on ajantasainen kassavirtaraportti, joka kertoo yrityksen maksuvalmiudesta eli paljonko yrityksellä on rahaa käytettävissä esimerkiksi laskujen, lainanlyhennysten sekä palkkojen maksuun.

Kassavirta – laskelmia ja työkaluja

Kassavirran hallintaan ja ennustamiseen liittyy tukku termejä, jotka avaavat paremmin rahan liikkumista yrityksessäsi.

Ajantasainen kassavirta kertoo kassan tilanteen tällä hetkellä. Sen avulla pystyt arvioimaan, kuinka paljon sinulla on käteisvaroja käytettäväksi tai katetta tilillä.

Kassavirtalaskelma katsoo enemmän myös tulevaisuuteen. Se avaa näkymän seuraavien viikkojen ja kuukausien todelliseen rahaliikenteeseen. Laskelman avulla pystyt huomioimaan muun muassa tulevat laskut sekä luotolle myydyt tai ostetut tuotteet, joista on tuloja ja menoja toteutumassa vasta myöhemmin. Tuloslaskelman ja taseen rinnalla, kassavirtalaskelma on yksi yrityksen kolmesta taloudenpidon peruslaskelmasta.

Kassavirtaennusteen parissa voit arvioida syvemmin tulevaisuuden rahaliikennettä. Ennuste huomioi yrityksen säännöllisten menojen lisäksi sekä tulevat kulut että kaupoista saatavat tuotot. Niiden perusteella syntyy arvio tulevasta kassavirrasta. Mikäli otat mukaan laskelmiin myös tehdyt tarjoukset, pääset viemään kassavirtaennusteen vieläkin pidemmälle.

Termeinä kassavirtalaskelma, rahavirtalaskelma ja rahoituslaskelma tarkoittavat aika lailla samoja asioita, ja ne kuvaavat yritykseen saapuvaa rahavirtaa ja sieltä poistuvaa rahaliikennettä. Laskelmien yksinkertainen tavoite on tuoda esiin yrityksen realisoituneet rahavirrat ja maksut.

Kassavirtojen esittäminen voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin.

Liiketoiminnan kassavirta

Operatiivinen kassavirta sisältää myyntisaamiset ja kassatulot sekä toistuvat menot, kuten vuokrat, palkat sekä liittymämaksut. Liiketoiminnan kassavirta kertoo paljonko liiketoiminta tuottaa rahaa kassaan. Tämän kassavirran tulisi olla aina positiivinen. Yrityksen toiminta on terveellä pohjalla, kun yrityksellä on enemmän tuloja kuin menoja.

Investointien kassavirta

Investointien kassavirta on yleensä negatiivinen. Sitä tutkimalla tunnistat, paljonko yrityksen rahoja on kulutettu investointeihin, kuten laitteistoon, kiinteistöihin tai arvopapereihin. Ellet myy jotain pois, tulee investointien kautta suoraan vähemmän tuloja.

Rahoituksen kassavirta

Rahoituksen kassavirta paljastaa yrityksen lainojen määrän. Mikäli tämä kassavirta on positiivinen, tarkoittaa se, että yritys on ottanut lainaa, jonka kautta rahaa on virrannut tilille. Rahoituksen kassavirta on negatiivinen yrityksen maksaessa velkoja, ja mahdollisesti myös osinkoja. Yrityksen talous on mitä suuremmalla todennäköisyydellä vahvalla pohjalla, kun rahoituksen kassavirta on negatiivinen.

Miten kassavirtaa voi kasvattaa?

Kassavirran parantaminen ei tarkoita pelkästään rahavirtojen lisäämistä vaan myös kassavirtojen rajoittamista. Sinun on siis hallittava kuluja yhtä paljon kuin myyntiäsi. Listasimme alle muutamia käytännön vinkkejä, joiden avulla kassavirta on paremmin hallussasi.

1. Lähetä laskut heti
Myynti ja laskut ovat pienyrityksen elinehto. Varmista siis nopea laskujen lähettäminen, niin saat rahat nopeammin kotiutettua. Mikäli nykyinen laskutusprosessisi on työläs, harkitse uutta laskutusohjelmaa, jossa on helpommin luotavia laskuja, ja muita prosessiasi tehostavia ominaisuuksia.

2. Opasta asiakkaat maksamaan laskut ajoissa
Toinen vinkki kassavirran lisäämiseen on kannustaa asiakkaat maksamaan laskunsa ajoissa. Tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta on olemassa paljon käytännön toimenpiteitä, jotka lisäävät todennäköisyyttä saada maksut nopeammin. Tässä vinkeistä muutama:

Lähetä muistutuksia. Muistuta asiakkaita heidän laskujensa erääntymisestä. Monissa kirjanpito-ohjelmissa on sisäänrakennetut maksumuistutukset, joita voit lähettää automaattisesti asiakkaille, joiden maksu on myöhässä.

Automatisoi maksuvalvonta, jos perintätarpeesi on jatkuvaa. Lue lisää sopimusasiakkuudesta.

Tarjoa asiakkaillesi kannustimia. Voit joissakin tilanteissa harkita jopa alennuksen tarjoamista asiakkaille, jotka maksavat laskunsa ennen tiettyä ajankohtaa. Jos laskusi erääntyvät esimerkiksi 30 päivää laskun lähettämisen jälkeen, mutta haluat, että asiakkaasi maksavat laskunsa ensimmäisen viikon aikana laskun saapumisesta, tarjoa pieni alennus. Asiakkaat, jotka ovat itse kiinnostuneita oman taloutensa vahvistamisesta, maksavat laskunsa todennäköisesti nopeammin, mikä tarkoittaa, että saat suorituksen laskusta jopa ennen viimeistä eräpäivää.

Veloita viivästyskorko. Tutustu, miltä tavalliset viivästysehdot näyttävät toimialallasi, ja ota käyttöön viivästyskorko asiakkaille, jotka ylittävät eräpäivän. Koron lasket helposti viivästyskorkolaskurin avulla. Tämä tapa ei ainoastaan ​​lisää mahdollisuuksiasi saada rahaa, vaan myös kertoo ammattimaisesta liiketoiminnasta. Mainitse viivästyskorko etukäteen kertomalla, milloin se veloitetaan, ja miten. Voit sisällyttää tämän esimerkiksi laskusi käyttöehtoihin.

Harkitse tarvittaessa laskurahoitusta. Jos yllä mainitut strategiat eivät toimi tai tarvitset rahaa heti, yksi vaihtoehto on laskurahoitus. Voit myydä erääntymättömät laskut rahoitusyhtiölle, jolloin saat niistä rahaa välittömästi yrityksesi tilille. Rahoitusyhtiöiden veloitus on yleensä noin 2-10 prosenttia kyseessä olevan laskun loppusummasta.

3. Tarkasta tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu
Jos kassavirta on heikko, saattaa olla aika harkita tuotteiden tai palveluiden hintojen korottamista. Pohdi ensin:

  • Mitä kilpailijat veloittavat?
  • Onko laitteiden tai varaston hinnat nousseet?
  • Kuinka paljon työvoimaa varaston pyörittäminen tai palvelut vaativat?
  • Korvaavatko hintani tuotteen luomiseen kuluvaa aikaa?
  • Ovatko hinnat liian alhaiset?
  • Ovatko tuotteeni halpoja vai arvokkaita?

Haluat varmasti tehdä myyntiä, mutta haluat ennen kaikkea myös voittoa. Jos hinnat ovat liian alhaiset, ei terve kassavirta ole todennäköinen vaihtoehto.

4. Olisiko aika laajentaa markkinoita?
Yksi ratkaisu positiivisen kassavirran lisäämiseksi on uusien tulonlähteiden etsiminen. Kokoa kollegat tai ystävät yhteen, istu kahville ja harkitse uusia tapoja laajentaa markkinoitasi. Pohdinnan alla voi olla teemoja aina uusista palveluista markkinointistrategiaan asti.

Tarvitseeko yrityksesi uusia palveluita tai tuotteita? Kartoita tarpeet asiakkaiden palautteen tai tutkimuksen perusteella, tee laskelmia, ja laajenna palvelu- tai tuotetarjontaasi.

Onko markkinointistrategiasi ajantasainen? Jos tuotetarjonta on kohdallaan, miten on markkinoinnin laita? Mieti uusia tapoja levittää sanaa yrityksestäsi. Kartoita, onko olemassa uusia kohderyhmiä, jotka voisivat hyötyä yrityksesi tarjoamista palveluista tai tuotteista. Entä tavoittavatko valitsemasi markkinointikanavat kohderyhmäsi? Suunnittele, testaa ja tavoita. Enemmän asiakkaita tarkoittaa parempaa kassavirtaa.

Miten kanta-asiakkaat saadaan sitoutettua paremmin? Kannusta uskollisia asiakkaitasi tarjoamalla alennuksia tai toteuttamalla erilaisia kanta-asiakkuuteen liittyviä volyymietuja. Näin voit kannustaa asiakkaita, jotka jo tuotteiden tai palveluiden laadun tunnistavat ostamaan enemmän, ja levittämään sanaa yrityksestäsi tuttavilleen ja kollegoille.

5. Arvioi toimintakulut uudelleen
Kassavirran hallinta ei tarkoita vain huolehtimista siitä, että yrityksellesi tulee lisää rahaa. On myös tärkeää vähentää liiketoiminnastasi aiheutuvia kuluja. Kartoita huolellisesti nykyiset kulut, ja leikkaa pois kaikki tarpeettomat tai tee uudelleenjärjestelyjä olemassa olevien kulujen parissa. Esimerkiksi yhdistämällä lainoja tai kilpailuttamalla alihankintaa tekevät tahot, voit tehdä tuntuvia säästöjä.

Terve kassavirta on tulos monen eri liiketoiminnan osa-alueen ajantasaisesta seurannasta, ennakoinnista ja suunnittelusta. Kokonaisuuden seurantaa auttavat säännöllinen raporttien tutkiminen sekä tehokas laskutusprosessi.

Yrittäjän on tunnistettava, miten ja missä raha liikkuu sekä mahdolliset pullonkaulat ja haasteet, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan parhaimmillaan toteuttaa jo ennakoidusti, sen sijaan, että odotetaan ensin kassavirran kääntymistä negatiiviseksi.

Artikkelin on julkaissut Oy Aurum Contactor Ltd:n tarjoama Perintä247 -palvelu, joka tarjoaa tukea ja asiantuntijuutta saatavien kotiuttamisessa mm. maksuhuomautusten sekä perintätoimeksiantojen keinoin. Palvelemme sinua 24/7. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita.

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan